ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
            


ค้นข้อมูล