Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2557

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.100.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

วันแม่60

20793556_10209990535183816_1188537953_o.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20813152_10209990535783831_197124189_o.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size
20821530_10209990535743830_236440216_o.jpg

2048 x 1152 | 1/2 | 1/4 size