Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2557

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.100.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

2560

header56.jpg

1020 x 195 | 1/2 | 1/4 size
header57.jpg

1020 x 195 | 1/2 | 1/4 size
header60.jpg

1020 x 195 | 1/2 | 1/4 size
header_htm_smartbutton20382.gif

620 x 110 | 1/2 | 1/4 size
slide_01.gif

198 x 47 | 1/2 | 1/4 size
slide_02.gif

33 x 86 | 1/2 | 1/4 size
slide_04.gif

35 x 86 | 1/2 | 1/4 size
slide_05.gif

198 x 56 | 1/2 | 1/4 size
slidev_01.gif

198 x 28 | 1/2 | 1/4 size
slidev_02.gif

56 x 130 | 1/2 | 1/4 size
slidev_04.gif

56 x 130 | 1/2 | 1/4 size
slidev_05.gif

198 x 31 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ   page 2 of 2