กำหนดการสอน
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ประถมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษา-พลศึกษา สุขศึกษา รหัส(พ11101)
0.5
1
รายละเอียด