...
รายชื่อโรงเรียนที่นำโปรแกรมไปสอบใช้งาน
id
โรงเรียน
ชื่อ-สกุลผู้ขอ
e_mail
เบอร์โทร
เอกสารแนบ
1
บ้านหนองขาหยั่ง นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช Krukai17@gmail.com 0847783990 n1136355167_o.jpg
2
บ้านโคกสามัคคี นายชัยพร ดีกร buu4327@eisth.org 0806212857 a35709400677_n.jpg
3
บ้านหนองแสง นางจรีรัตน์ นิยมสุข jaree1@hotmail.com 0879771073 1334321227_o.jpg
5
บ้านท่าทองดำ นายบุญธรรม มาดี thathongdam@gmail.com - ขอโปรแกรมห-2.pdf
6
วัดชำป่างาม นางสาวอำภา น้อยสนิท watchampangam@gmail.com 038561040 เอกสารที่สแกน1.pdf
7
ตลาดบางบ่อ นายวรุต มะติมุ dlit183@ccs2.go.th 038589244 S__18800703.jpg
8
บ้านชำขวาง นายสุนทร เกียรติสถิตกุล - 038599189 img011.jpg
9
บ้านหนองกลางดง นายสาคร เนียมบุญเจือ nongkandong_sh@hotmail.com 0614285231 บ้านหนองกลางดง.jpg
10
บ้านปรือวาย นางสาวนุชจรี สวัสดิ์วงศ์ dlit164@ccs2.go.th 038599380 บ้านปรือวาย.jpg
11
บ้านห้วยหิน นายสมหวัง เบ็ญมาศ - 038597972 hjs0514.jpg
12
1 vladibut sample@email.tst 555-666-06 acunetix.txt
13
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest1088.jpg
14
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest3657.htm
15
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest6161.htm
16
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest5048.php
17
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest4649.php.php.rar
18
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest3456.php3
19
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest4967.phtml
20
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest8434.php
21
1 rmtcijij sample@email.tst 555-666-06 AcuTest3227.php.jpg

การติดตั้งโปรแกรม
 
การปิดโปรแกรมให้ปิดโปรแกรม server2go ที่ไอคอน ด้านล่างขวามือ ดังภาพ
 

การติดต่อขอรับโปรแกรมไปใช้งาน

ให้ดาวส์โหลดแบบขอใช้โปรแกรม ดาวส์โหลด
ฟอนต์บาร์โค้ด ประกอบการพิมพ์บัตรสมาชิก ต้องติดตั้งฟอนต์ก่อนพิมพ์บัตรสมาชิกครับ...


กรอกข้อมูลหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลได้ที่นี่ครับ

ทางเราจะติดต่อกลับพร้อมส่งโปรแกรมให้ครับ...

 
 
 

จัดทำโดย จิมมี่ ลายเทื่อน
ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย