เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการสอน ที่โรงเรียนจัดซื้อ --]

บอร์ดโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) -> หลักสูตร แผนการสอน -> แผนการสอน ที่โรงเรียนจัดซื้อ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-04-30 13:41
โรงเรียนได้จัดซื้อแผนการสอน มา ดังต่อไปนี้ ครูอาจารย์ในโรงเรียนท่านใดสนใจ ติดต่อ อ.อภิชญา หรือ อ.ณรงค์ศักดิ์ หรือดาวส์โหลดจากอินทราเน็ตในโรงเรียนได้เลยนะครับ
ดาวส์โหลดผ่านเว็บไม่ได้นะครับ เพราะอาจมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
รายชื่อแผนกา่รสอนที่โรงเรียนจัดซื้อมาแล้ว
   แผนการสอน กิจกรรมลูกเสือ ม.1
   แผนการสอน สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2
   แผนการสอน สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.3
   แผนการสอน สาระคณิตศาสตร์ ป.2
   แผนการสอน สาระแนะแนว ลูกเสือ ป.4
   แผนการสอน สาระพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ป.5
   แผนการสอน สาระพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ป.6
   แผนการสอน สาระภาษาไทย ป.2 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ
   แผนการสอน สาระภาษาไทย ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ
   แผนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ ป.2                                    
   แผนการสอน สาระศิลปะ ป.1                                           
   แผนการสอน สาระศิลปะ ป.2                                                  
   แผนการสอน สาระศิลปะ ป.3                                                
   แผนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5                      
   แผนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6                   
   แผนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2


admin 2011-05-01 12:35
ลิงค์ดาวส์โหลดทั้งหมดได้ที่นี่นะครับ
   แผนการสอน กิจกรรมลูกเสือ ม.1.rar
   แผนการสอน สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2.rar
   แผนการสอน สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.3.rar
   แผนการสอน สาระคณิตศาสตร์ ป.2.rar 
   แผนการสอน สาระแนะแนว ลูกเสือ ป.4.rar
   แผนการสอน สาระพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ป.5.rar
   แผนการสอน สาระพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ป.6.rar
   แผนการสอน สาระภาษาไทย ป.2 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ.rar
   แผนการสอน สาระภาษาไทย ป.6 ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำ.rar
   แผนการสอน สาระวิทยาศาสตร์ ป.2.rar                                          
   แผนการสอน สาระศิลปะ ป.1.rar                                                     
   แผนการสอน สาระศิลปะ ป.2.rar                                                     
   แผนการสอน สาระศิลปะ ป.3.rar                                                     
   แผนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5.rar                           
   แผนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6.rar                           
   แผนการสอน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา ม.2.rar


เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการสอน ที่โรงเรียนจัดซื้อ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.023313 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us