.
ป้ายพรรณไม้รายต้น

 
7-24120-001-115/1
ชื่อพื้นเมือง :
ไม้ลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Microcos  tomentosa  Sm.
ชื่อวงศ์ :
TILIACEAE
ชื่อสามัญ :
-
ประโยชน์ :
เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนได้

พิกัดพบ 13.755717, 101.506247


ลงทะเบียน  14กันยายน2560
ชื่อผู้ศึกษา  นภัสสร ทรงแบ่ง

ป้ายพรรณไม้ แบบ QR Code

7-24120-001-115/1

id-115/1 ไม้ลาย พิกัดพบ 13.755717, 101.506247 http://www.hinsorn.ac.th/book7-003/show_datatree.php?id=&id_tree=115&num_tree=1

พิมพ์แบบคิวอาร์โค้ดอย่างเดียว