.
ป้ายพรรณไม้รายต้น

 
7-24120-001-131/7
ชื่อพื้นเมือง :
โมกมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Wrightia  tomentasa  Roem and Schult.
ชื่อวงศ์ :
AOCYNACEAE
ชื่อสามัญ :
-
ประโยชน์ :
NULL

พิกัดพบ 13.755717, 101.506872


ลงทะเบียน  14กันยายน2560
ชื่อผู้ศึกษา  นภัสสร ทรงแบ่ง

ป้ายพรรณไม้ แบบ QR Code

7-24120-001-131/7

id-131/7 โมกมัน พิกัดพบ 13.755717, 101.506872 http://www.hinsorn.ac.th/book7-003/show_datatree.php?id=&id_tree=131&num_tree=7

พิมพ์แบบคิวอาร์โค้ดอย่างเดียว