.
ป้ายพรรณไม้รายต้น

 
7-24120-001-57/6
ชื่อพื้นเมือง :
สะเดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Azadirachta  indica  A.Juss. var. siamensis Valeton.
ชื่อวงศ์ :
MELIACEAE
ชื่อสามัญ :
Siamese Neem Tree
ประโยชน์ :
เปลือกราก แก้ไข้ ทำให้อาเจียน เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ไม้ ใช้ในการก่อสร้าง ใบและดอกอ่อน เป็นอาหาร เมล็ด กลั่นน้ำมัน ปรุงเครื่อง ใช้จุดตะเกียง ใบและเมล็ด มีสารกำจัดแมลง azadirachtin ใช้กำจัด เห็บ หมัด ไร

พิกัดพบ 13.755766, 101.506812


ลงทะเบียน  14กันยายน2560
ชื่อผู้ศึกษา  ภาณุพงค์ คำวิชัย

ป้ายพรรณไม้ แบบ QR Code

7-24120-001-57/6

id-57/6 สะเดา พิกัดพบ 13.755766, 101.506812 http://www.hinsorn.ac.th/book7-003/show_datatree.php?id=&id_tree=57&num_tree=6

พิมพ์แบบคิวอาร์โค้ดอย่างเดียว