.
ป้ายพรรณไม้รายต้น

 
7-24120-001-58/1
ชื่อพื้นเมือง :
ช้องนางเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Thunbergia  enecta  (Benth) T. Andres.
ชื่อวงศ์ :
THUNBERGIACEAE
ชื่อสามัญ :
Bush Cloekvine, Bush Thumbergia
ประโยชน์ :
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

พิกัดพบ 122, 666


ลงทะเบียน  24ธันวาคม2563
ชื่อผู้ศึกษา  กาญจนา

ป้ายพรรณไม้ แบบ QR Code

7-24120-001-58/1

id-58/1 ช้องนางเล็ก พิกัดพบ 122, 666 http://www.hinsorn.ac.th/book7-003/show_datatree.php?id=5&id_tree=58&num_tree=1