.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ทะเบียนพรรณไม้รายต้น

เลขทะเบียนที่ :
10
รหัสพรรณไม้ :
7-24120-001- 10
ชื่อต้นไม้ :
ฝิ่นประดับ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Jatropha  multifida  L.

ฝิ่นประดับ

ป้ายพรรณไม้รายต้นทั้งหมด

ต้นที่
ชื่อท้องถิ่น
สถานะ
สถานที่พบ
วันลงทะเบียน
วันจำหน่าย
ผู้ศึกษา
ชั้น
ภาพผู้ศึกษา
1
ฝิ่นประดับ
ตาย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
2ธันวาคม2549
-

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)