.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ทะเบียนพรรณไม้รายต้น

เลขทะเบียนที่ :
222
รหัสพรรณไม้ :
7-24120-001- 222
ชื่อต้นไม้ :
หมากเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Ptychosperma  macarthurii  H.Wendl.

หมากเขียว

ป้ายพรรณไม้รายต้นทั้งหมด

ต้นที่
ชื่อท้องถิ่น
สถานะ
สถานที่พบ
วันลงทะเบียน
วันจำหน่าย
ผู้ศึกษา
ชั้น
ภาพผู้ศึกษา
1
หมากเขียว
คงอยู่
1พฤษภาคม2549
ด.ญ.กมลชนก ศิลารัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2
2
หมากเขียว
คงอยู่ ด้านหน้าทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ด้านซ้าย
11กรกฏาคม2550
-
พลอัต เหลืองทอง ม. 3/2
3
หมากเขียว
คงอยู่ หน้าป้ายสวนพฤกษศาสตร์ด้านซ้าย
11กรกฏาคม2550
-
เอกราช เชาว์โชติ ม. 3/2
4
หมากเขียว
คงอยู่ ในสวนพฤกษศาสตร์
28มกราคม2552
-
ประจักษ์ ฆ้องชะฏา 3/2
5
หมากเขียว
คงอยู่ สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
28มกราคม2552
-
อภินัทธ์ วงศ์ปุ่น 3/2
6
หมากเขียว
คงอยู่ ห้องเรียนธรรมชาติ
11พฤศจิกายน2556
-
นางสาวดวงพร เอื้อเฟื้อ ม.3/1
7
หมากเขียว
คงอยู่ หน้าอาคาร4
11พฤศจิกายน2556
-
นายรเนศ ประดิษฐ์ดวง ม.3/2
8
หมากเขียว
คงอยู่ ข้างห้องเรียนธรรมชาติ
11พฤศจิกายน2556
-
ด.ช.คนิสอน เมฆี ม.1/2

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)