.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ทะเบียนพรรณไม้รายต้น

เลขทะเบียนที่ :
258
รหัสพรรณไม้ :
7-24120-001- 258
ชื่อต้นไม้ :
พริกขี้หนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Capsicum  frutescens  L. var. frutescens

พริกขี้หนู

ป้ายพรรณไม้รายต้นทั้งหมด

ต้นที่
ชื่อท้องถิ่น
สถานะ
สถานที่พบ
วันลงทะเบียน
วันจำหน่าย
ผู้ศึกษา
ชั้น
ภาพผู้ศึกษา
1
พริกขี้หนู
คงอยู่
24มกราคม2550
เด็กหญิงวาสนา คามวารี
2
พริกขี้หนู
คงอยู่ สวนพฤษศาโรงเรียน ใกล้ต้นไม้ลาย
10กรกฏาคม2550
-
ด.ช.ชัชพงษ์ คนหมั่น ม.3/2
3
พริกขี้หนู
คงอยู่ สวนพฤษศาโรงเรียน ใกล้โขดหินทางเข้า
10กรกฏาคม2550
-
ด.ญ. วรรณวิสา เหมือนวงษ์ธรรม ม.3/3
4
พริกขี้หนู
คงอยู่ สวนพฤศาสตร์โรงเรียน ใต้ต้นโมก
10กรกฏาคม2550
-
ด.ญ.จุฑามาศ คูณคำ ม.3/3

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)