ไผ่น้ำเต้า
ไผ่น้ำเต้า
เลขทะเบียน : 7-24120-001-211
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa ventricosa  McClure
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ลักษณะวิสัย : ไผ่
 ชื่อทั่วไป : -
 ประโยน์ : ทรงพุ่มสวย ปลูกเป็นจุดเด่นตามมุมอาคาร ริมศาลา หรือเป็นฉากหลัง บังสายตา ใช้ประดับสวน ควรตัดกิ่งโคนต้นให้เห็นลำชัดเจน ทนน้ำท่วมขัง
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย