เถาวัลย์เหล็ก
เถาวัลย์เหล็ก
เลขทะเบียน : 7-24120-001-160
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ventilago calyculata  Tul.
ชื่อวงศ์ : RHAMNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
 ชื่อทั่วไป : รางแดง, แสงพระอาทิตย์(ประจวบคีรีขันธ์),ก้องแกบ,ก้องแกบแดง,หนามหัน(เหนือ)
 ประโยน์ : -
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย