อเมซอน
อเมซอน
เลขทะเบียน : 7-24120-001-276
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinodorus cordifolius  (L.) Griseb.
ชื่อวงศ์ : ALISMATACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้น้ำล้มลุก
 ชื่อทั่วไป : บัว อเมซอน
 ประโยน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย