อโศกอินเดีย
อโศกอินเดีย
เลขทะเบียน : 7-24120-001-225
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia longifolia  (Benth.) Hook.f.
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
 ชื่อทั่วไป : อโศกเซนคาเบรียล อโศกเซนต์คาเบรียล โสกอินเดีย
 ประโยน์ : -
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย