.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

 

ค้นหา "ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย"  จากหนังสือ ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ 

ผู้จัดทำข้อมูล
นายสันติ กิตติบรรพชา , นายพิสุทธิ์ นาคหมื่นไวย์, นายเมษา หลำสะอาด, นายอรุณ สินบำรุง

ใส่คำค้นหา

ผลการค้นหา

Family
ชื่อพฤกษศาสตร์ (Botanical name)
ลักษณะวิสัย(Habit)
ชื่อสามัญไทย
หน้าในหนังสือ

ข้อมูล1ถึง0จาก0

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)