.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ฐานข้อมูลพรรณไม้รายต้น

หัวใจสีม่วง

เลขทะเบียน :
217
รหัสพรรณไม้ :
7-24120-001-217
ชื่อท้องถิ่น :
หัวใจสีม่วง
ลักษณะวิสัย :
ไม้ล้มลุก
ชื่อทั่วไป :
-
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Tradescantia pallida   (Rose) D.R.Hunt
วงศ์ :
COMMELINACEAE
ชื่อสามัญ :
Purple heart
ลักษณะเด่นของพืช :
ใบมีสีม่วงเข้มลักษณะคล้ายหอก ดอกช่อสีชมพูปนม่วงอ่อน มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก ออกตามซอกใบ
ลักษณะราก :
-
หัวใจสีม่วง
ลักษณะลำต้น :
ไม้ล้มลุก ลำต้นกลมอวบน้ำ ทอดนอนไปกับพื้นดิน ออกรากตามข้อบริเวณที่แตะพื้นดิน
ลักษณะใบ :
ใบมีสีม่วงเข้มลักษณะคล้ายหอก เนื้อใบนุ่มยาวประมาณ 10 - 15 ซ.ม. โคนใบโอบรอบลำต้น
ลักษณะดอก :
ดอกช่อสีชมพูปนม่วงอ่อน มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก ออกตามซอกใบ และปลายกิ่ง มีใบประดับเป็นรูปเรือ
ลักษณะผล :
-
ประโยชน์ :
-
ผู้บันทึกข้อมูล :
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ดูภาพขนาดจริง :
พิมพ
รูปแบบที่ 1 | รูปแบบที่ 2

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)