.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ฐานข้อมูลพรรณไม้รายต้น

หมากเหลือง

เลขทะเบียน :
246
รหัสพรรณไม้ :
7-24120-001-246
ชื่อท้องถิ่น :
หมากเหลือง
ลักษณะวิสัย :
ไม้พุ่ม
ชื่อทั่วไป :
-
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Chrysalidocarpus lutescens   H.Wendl.
วงศ์ :
ARECACEAE
ชื่อสามัญ :
Golden-fruited Palm, Madagascar Palm, Yellow Palm
ลักษณะเด่นของพืช :
หมากเหลืองเป็นปาล์มที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน ใบเป็นใบรูปขนนก กาบใบจะห่อหุ้มลำต้นไว้
ลักษณะราก :
-
หมากเหลือง
ลักษณะลำต้น :
หมากเหลืองเป็นปาล์มที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน กอหนึ่งจะมีประมาณ 6 - 12 ต้น สูงประมาณ 25 - 30 ฟุต ลำต้นมีข้อปล้องโค้งออกจากโคนกอ แลดูสวยงามยิ่ง
ลักษณะใบ :
ใบเป็นใบรูปขนนก ทางใบยาว 6 - 8 ฟุต กาบใบจะ ห่อหุ้มลำต้นไว้
ลักษณะดอก :
NULL
ลักษณะผล :
NULL
ประโยชน์ :
หมากเหลืองเป็นปาล์มที่ได้รับความนิยม นำมาตกแต่งประดับประดาตามสถานที่เป็นอย่าง มาก เพราะความสวยงามและมีรูปร่างที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไป
ผู้บันทึกข้อมูล :
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ดูภาพขนาดจริง :
พิมพ
รูปแบบที่ 1 | รูปแบบที่ 2

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)