.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ทะเบียนพรรณไม้ตาย รายต้น
ที่
รหัสพรรณไม้รายต้น
ต้นที่
ชื่อท้องถิ่น
สถานะ
สถานที่พบ
วันลงทะเบียน
วันจำหน่าย
ผู้บันทึก
7-24120-001-3/1
1
ลำโพง ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
20กุมภาพันธ์2566 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-10/1
1
ฝิ่นประดับ ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
2ธันวาคม2549 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-14/1
1
เสลดพังพอนตัวผู้ ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-21/1
1
ระกำ ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
02กรกฏาคม2551 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-22/1
1
จำปี ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
2ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-25/1
1
ราชาวดี ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-27/1
1
พริกฝรั่ง ตาย
หน้าห้องเกษตร
1พฤษภาคม2549
28ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-29/1
1
สายน้ำผึ้ง ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
7-24120-001-33/1
1
กฤษณา ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
2ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
10 
7-24120-001-35/1
1
ลั่นทมขาว ตาย
1พฤษภาคม2549
2กรกฏาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
11 
7-24120-001-40/1
1
มะดัน ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
2ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
12 
7-24120-001-49/1
1
ประทัดใหญ่ ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
28ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
13 
7-24120-001-54/1
1
หญ้าหนวดแมว ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
14 
7-24120-001-56/1
1
กระดังงาสงขลา ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
15 
7-24120-001-63/1
1
นางแย้ม ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
16 
7-24120-001-64/1
1
พุดตาน ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
17 
7-24120-001-65/1
1
เจตมูลเพลิงแดง ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
18 
7-24120-001-66/1
1
นมน้อย ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
30ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
19 
7-24120-001-83/1
1
เพชรสังฆาต ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
20 
7-24120-001-86/1
1
มะแว้งเครือ ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2549 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
21 
7-24120-001-92/1
1
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
22 
7-24120-001-102/1
1
มะเกลือ ตาย
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
23 
7-24120-001-123/1
1
พริกป่า ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
02ธันวาคม2551 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
24 
7-24120-001-144/1
1
สังกรณี ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
28ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
25 
7-24120-001-176/1
1
ตรีชวา ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
26 
7-24120-001-183/1
1
ชุมเห็ดเทศ ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
27 
7-24120-001-185/1
1
ทำมัง ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
28 
7-24120-001-196/1
1
สิรินธรวัลลี ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
28ธันวาคม2551 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
29 
7-24120-001-212/1
1
คุณนายตื่นสาย ตาย
อาคารเกษตร
1พฤษภาคม2549
20กรกฏาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
30 
7-24120-001-213/1
1
แพรเซี่ยงไฮ้ ตาย
หน้าอาคารเรียน 5
1พฤษภาคม2549
20กรกฏาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
31 
7-24120-001-216/1
1
ดาดตะกั่ว ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
32 
7-24120-001-235/1
1
ทานตะวัน ตาย
หลังอาคารเรียน 1
1พฤษภาคม2549
1พฤษภาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
33 
7-24120-001-242/3
3
หางนกยูง ตาย
ข้างประตูทางเข้าโรงเรียนทาง ขวามือ ต้นที่ 1 ตรงข้ามศาลา
2กรกฏาคม2550
26มกราคม2552 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
34 
7-24120-001-242/5
5
หางนกยูง ตาย
ข้างประตูทางเข้าโรงเรียนทาง ขวามือ ต้นที่ 2 ตรงข้ามศาลา
14กรกฏาคม2550
26มกราคม2552 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
35 
7-24120-001-273/1
1
ฝ้ายแดง ตาย
ในสวนพฤศาสตร์โรงเรียน
16กรกฏาคม2549
28ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
36 
7-24120-001-282/1
1
กระดังงาไทย ตาย
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15ธันวาคม2549
29ธันวาคม2550 อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

รวมทั้งสิ้น 36 ข้อมูล

กลับเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)