ประเมินความพึงพอใจ ห้องภาษาอังกฤษ

ผลการประเมินความพึงพอใจ วันพฤหัส ที่ 02 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ที่
ความพอใจ
จำนวน
หน่วยนับ
 
ยอดรวม
คน
ยังไม่มีผู้เข้าใช้งาน สำหรับวันนี้นะครับ

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย