แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โปรแกรม
โรงเรียน/หน่วยงาน:
จังหวัด:
ชื่อ-สกุล:
ตำแหน่ง:
การสมัครสมาชิกใช้งานโปรแกรม
1:
การสมัครสมาชิกเข้าใช้งานโปรแกรม
ง่ายมาก ง่าย เข้าใจ พอเข้าใจ ลำบาก
การใช้งานโปรแกรม บันทึก เข้า - ออก
2:
การใช้งานโปรแกรมเพื่อบันทึกเวลา เข้า - ออก
ง่ายมาก ง่าย เข้าใจ พอเข้าใจ ลำบาก
การใช้งานโปรแกรม บันทึก เข้าร่วมกิจกรรม
3:
การใช้งานโปรแกรมเพื่อบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม
ง่ายมาก ง่าย เข้าใจ พอเข้าใจ ลำบาก
การใช้งานโปรแกรม ประเมินความพึงพอใจ
4:
การใช้งานโปรแกรมเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ง่ายมาก ง่าย เข้าใจ พอเข้าใจ ลำบาก
การใช้งานโปรแกรม ของแอดมินโรงเรียน
5:
การจัดการระบบสมาชิก
ง่ายมาก ง่าย เข้าใจ พอเข้าใจ ลำบาก
6:
ระบบบัตรสมาชิก
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
การใช้งานโปรแกรม ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
7:
การใช้งานผ่านบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
8:
ประโยชน์ของการใช้งานผ่านบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ประโยชน์ของโปรแกรม
9:
ประโยชน์ของโปรแกรมที่มีต่อโรงเรียนที่นำไปใช้
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
10:
ประโยชน์ของโปรแกรมที่มีต่อหน่วยงานอื่น ๆ
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
 

  โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย