เนื่องจากสมาชิกสามารถใช้ห้องได้ทุกห้องในโปรแกรม ดังนั้น
ต้องดำเนินการตรวจสอบรหัสสมาชิกทุกท่านห้ามซ้ำกัน

ใส่รหัสสมาชิก
**นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ใช้เลขประจำตัว 4 หลัก**
รหัสสมาชิก

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ปี 2562
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย