ที่ปรึกษาและผู้เชื่ยวชาญ
id
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน/หน่วยงาน
จังหวัด
วันที่บันทึก
1
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ครู คศ.3
บ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2018-11-24 23:06:30
2
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
ครู
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ฉะเชิงเทรา
2018-11-25 07:56:20
3
นายชัยพร ดีกร
ครู
บ้านโคกสามัคคี
สระแก้ว
2018-11-25 08:55:42
4
นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์
ครู
บ้านหนองคอก
ฉะเชิงเทรา
2018-12-02 09:18:55
5
นางสาวอำภา น้อยสนิท
ครู
โรงเรียนวัดชำป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์)
ฉะเชิงเทรา
2018-12-02 09:24:36
6
ณิชาพัฒณ์ ใจอาษา
ครู
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
ฉะเชิงเทรา
2018-12-02 09:25:40
7
นายวรุต มะติมุ
ครู
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
ฉะเชิงเทรา
2018-12-02 09:50:54
8
นางสาวรื่นจิต พัฒนยินดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
ฉะเชิงเทรา
2018-12-02 11:40:06
9
ชะเอม มีเชาว์
ครู
วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
2018-12-06 08:06:45
10
ชะเอม มีเชาว์
ครู
วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
2018-12-06 08:06:57
11
นางพัชยา ซือมงกง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สพป.ฉะเชิงเทราเขต2
ฉะเชิงเทรา
2018-12-06 12:07:45
12
นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ฉะเชิงเทรา
2018-12-13 20:06:27
23
johnansaz
ouLJtcNZpmmCavpC
johnansaz
WAWeqcVagHXDvN
2022-04-19 08:30:35
22
johnansaz
ATaTxPOmTQqMOLPVC
johnansaz
TVpUOGpADvwXQa
2022-04-11 05:06:33
21
gzszgnc
UOxOvyUiCGW
gzszgnc
JjLmwYPRqY
2022-01-26 13:43:32

 

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th