สรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อโปรแกรมธนาคารความดี

Hinsorn's Bank of Goodness
ที่
ผู้ใช้ข้อมูล
วันที่บันทึก
23
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
2022-04-19 08:30:35
22
4
4
4
3
2
4
2
3
4
2
2022-04-11 05:06:33
21
2
4
2
4
2
3
2
3
4
3
2022-01-26 13:43:32
12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-12-13 20:06:27
11
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-12-06 12:07:45
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-12-06 08:06:57
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-12-06 08:06:45
8
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5
2018-12-02 11:40:06
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-12-02 09:50:54
6
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
2018-12-02 09:25:40
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
2018-12-02 09:24:36
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
2018-12-02 09:18:55
3
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
2018-11-25 08:55:42
2
4
4
4
5
5
4
4
5
5
5
2018-11-25 07:56:20
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2018-11-24 23:06:30
 
เฉลี่ย
4.47
4.6
4.47
4.53
4.33
4.53
4.33
4.47
4.67
4.53
 

ความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย
5
ดีเยี่ยม
4
ดีมาก
3
ดี
2
พอใช้
1
ปรับปรุงโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th