การสมัคร เข้าร่วมทดสอบโปรแกรม

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ภาพหัวเว็บหลักของโรงเรียนท่าน เมื่อนักเรียนเข้ามาดูความดี ดังภาพตัวอย่าง ขนาด 1200 * 250 pixels

2. รหัสโรงเรียนใช้เป็นตัวเลข ใช้รหัสโรงเรียน 10 หลักก็ได้ครับ

3. รหัส Token ของกลุ่มไลน์ ที่ใช้แสดงผลการกรอกข้อมูล เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลความดี ดังภาพ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ (ถ้าไม่ต้องการแสดงผลผ่านไลน์ ก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับข้อนี้ผ่านได้เลย)

3. กรุณากรอกข้อมูลโรงเรียนตามความเป็นจริงด้วยครับ