บันทึกความดีของ

เด็กหญิงสุภัสสรา นารี...
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่
16 มิถุนายน 2561
ประเภทความดี
มุ่งมั่นในการทำงาน
ชื่อความดี
ช่วยพ่อแม่เอายอดมะละขึ้น
สถานที่ทำความดี
บ้าน
พยาน
แม่
ภาพประกอบ


ชื่อไฟล์ประกอบ : 201806160938121received_1873451842948202.jpeg
 
 

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th