id
รหัสสื่อ
namemovie
คำถาม
school
ตรวจ
รางวัล
4
5
dknsnr

ตรวจคำตอบ

1. ราฟฟี่ อยากเป็น อะไร
2. ลม ฟ้า อากาศ เปลี่ยนแปลง เกิดจากอะไร
3. ลมเกิดจากอะไร
4. พายุฝน เกิดจากอะไร พายุจะหยุดเมื่อใด

วันที่ตอบ 2017-12-03 16:16:28
ร.ร.โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ชื่อ dknsnr
ชั้น LNapcJZEGjuyaaX

รอตรวจ
8
5
hwnxnys

ตรวจคำตอบ

1. ราฟฟี่ อยากเป็น อะไร
2. ลม ฟ้า อากาศ เปลี่ยนแปลง เกิดจากอะไร
3. ลมเกิดจากอะไร
4. พายุฝน เกิดจากอะไร พายุจะหยุดเมื่อใด

วันที่ตอบ 2018-04-23 14:32:20
ร.ร.โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ชื่อ hwnxnys
ชั้น panMESpuCNKNeOQFoL

รอตรวจ
7
5
oartqgv

ตรวจคำตอบ

1. ราฟฟี่ อยากเป็น อะไร
2. ลม ฟ้า อากาศ เปลี่ยนแปลง เกิดจากอะไร
3. ลมเกิดจากอะไร
4. พายุฝน เกิดจากอะไร พายุจะหยุดเมื่อใด

วันที่ตอบ 2018-04-06 21:13:33
ร.ร.โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ชื่อ oartqgv
ชั้น jmxZDVgtsMkImMlajnT

รอตรวจ
6
1
tigotsqp

ตรวจคำตอบ

1. การรักษาร่างกายเมื่อป่วยคือวิธีใด
2. ราฟฟี่ ป่วยด้วยเชื่อโรคอะไร
3. ในร่างกายคนเรามีอะไร ในการต่อสู้กับเชื่อโรค

วันที่ตอบ 2018-03-07 22:16:41
ร.ร.โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ชื่อ xcutqdbk
ชั้น 1

รอตรวจ
5
3
คำว่า...แม่

ตรวจคำตอบ

เขียนคำสัญญาที่จะทำเพื่อแม่ หนึ่งคำสัญญา

วันที่ตอบ 2018-03-07 22:16:39
ร.ร.โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ชื่อ cudmnldo
ชั้น 1

รอตรวจ
3
3
คำว่า...แม่

ตรวจคำตอบ

เขียนคำสัญญาที่จะทำเพื่อแม่ หนึ่งคำสัญญา

วันที่ตอบ 2014-06-24 12:10:21
ร.ร.บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ชื่อ ธีรพัฒน์ แซ่ตั้ง
ชั้น ป5/2

รอตรวจ
1
12
ตอบคำถามชิงรางวัล จากภาพยนตร์ G.I.Joe

ตรวจคำตอบ

ถุงมือที่ใช้ในการตัดรั้ว ต้องมีคุณสมบัติ อะไรบ้าง ตอบให้สมบูรณ์มากที่สุด รับรางวัล ตั๋วเข้าห้องคอม 5 ใบ ครับ...

วันที่ตอบ 2014-06-24 11:57:53
ร.ร.บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ชื่อ ธีรพัฒน์ แซ่ตั้ง
ชั้น ป5/2

รอตรวจ
2
13
ตอบคำถามชิงรางวัล จากภาพยนตร์ G.I.Joe 2

ตรวจคำตอบ

ฉากนี้ มีแรงอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง ตอบและอธิบายให้ชัดเจนแบบมีเหตุผล ใครตอบได้สมเหตุผล และชัดเจนที่สุด รับไปเลยตั๋ว 10 ใบ

วันที่ตอบ 2014-06-24 12:00:21
ร.ร.บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ชื่อ พีรพัฒน์ บัวแย้ม
ชั้น ป 5/1

รอตรวจ