สมาชิกทั้งหมด 563 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
       
id
3 คำถามล่าสุด
73.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.3
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้ส่งไฟล์งานสกรีนวัสดุ เป็นไฟล์ Powerpoint

หมดเขตตอบคำถาม 29 พฤศจิกายน 2562
72.
วันที่ 11 กันยายน 2562
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.3
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้นักเรียนสร้างกราฟจากข้อมูลที่กำหนดให้ ด้วยโปรแกรม Excel

หมดเขตตอบคำถาม 20 กันยายน 2562
71.
วันที่ 4 กันยายน 2562
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.3
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้นักเรียนสร้างใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรม Excel และทำการคำนวณโดยใช้สูตร ให้อยู่ในกระดาษ A4

หมดเขตตอบคำถาม 20 กันยายน 2562

 

สรุปการตอบคำถาม
idQuiz
คำถามเรื่อง
ผู้ถาม
ผู้ตอบ
28.
1. กษัตริย์ พระองค์ใดเกี่ยวข้องกับวันวิทยาศาสตร์
2. ตรงกับวันที่เท่าไร
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
70
40.
ให้นักเรียนออกแบบโลโก้สินค้าในโปรแกรม Powerpoint โดยให้คิดสินค้าและชื่อโลโก้ด้วยตนเอง และบันทึกไฟล์งานเป็นรูปภาพ สกุล .jpg ตั้งชื่อไฟล์งานด้วยชื่อจริงตามด้วยโลโก้ เช่น พงสกรโลโก้ (10 คะแนน) ไฟล์รูปภาพให้ส่งในช่อง ภาพประกอบ และไฟล์ PowerPoint ส่งในช่อง ไฟล์ประกอบ นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
69
27.
ให้นักเรียนสร้างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และทำการคำนวณรายการในใบเสร็จรับเงิน (สร้างไว้คนละ sheet)ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อตนเองตามด้วยคำว่าใบเสร็จรับเงิน ดังตัวอย่าง (10 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
58
41.
ให้นักเรียนสร้างโต๊ะนักเรียน วัสดุทำด้วยไม้ ขนาดตามภาพตัวอย่างที่กำหนดให้ (5 คะแนน) และทำการบันทึกชื่อไฟล์ตามตัวอย่าง คือ จิมมี่โต๊ะนักเรียนไม้ นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
58
34.
ให้นักเรียนส่งงานการ์ตูน Animation เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำหนดให้ส่งไฟล์งาน 2 ชนิดไฟล์ ต่อ 1 คน คือไฟล์สกุล .fla และ ไฟล์สกุล .swf นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
57
5.
ให้นักเรียน โพสภาพต้นไม้ พร้อมบอกชื่อต้นไม้นั้นด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
56
47.
ให้นักเรียนสร้างแผ่นพับ 3 ตอน 2 หน้า ขนาด A4 (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) โดยค้นคว้าหาข้อมูลตามหัวข้อที่จับฉลากไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตกแต่งให้สวยงาม กำหนดให้ทำร่วมกัน 2 คนต่อ 1 ชิ้นงาน (10 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
56
60.
ให้นักเรียนสร้างโลโก้สินค้าจากโปรแกรม Powerpoint (10 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
51
42.
ให้นักเรียนออกแบบนามบัตร โดยให้นำโลโก้ที่ได้ออกแบบไว้ในโปรแกรม PowerPoint และนำมาสร้างนามบัตรในโปรแกรม Publisher (ไม่อนุญาตให้นำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งโดยเด็ดขาด) บันทึกไฟล์งาน เช่น ปวีณานามบัตร 5 คะแนน นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
49
54.
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ในเว็บไซต์ ระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ เมื่อได้ผลลัพธ์ (คะแนน) ให้แคปภาพหน้าจอ ส่งที่ช่อง ภาพประกอบ นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
46

แสดงงานที่ 1ถึง 10 จากทั้งหมด 62

 

id
ผลการตรวจล่าสุด
1497
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนส่งใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สร้างและค้นคว้าหาคำตอบจาก Internet (10 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายนพรัตน์ เข็มจรูญ ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 2 กรกฎาคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 2 กรกฎาคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1257
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลใน internet ศึกษาวิธีการสร้างโซฟาด้วยโปรแกรม sketchup และสร้างโซฟาตามจินตนาการให้สวยงาม โดยต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง (10 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายจรัสรวี แก่นเมือง ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
คะแนนที่ได้ 10 คะแนน
ความคิดเห็น ควรปรับเบาะ ให้สีเหมาะสมกว่านี้
1151
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนออกแบบและสร้างการ์ดอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ ขนาด 1/4 ของ A4 โดยใช้โปรแกรม Publisher (5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กหญิงสุพัตตรา ศรีทุนา ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 25 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 25 มกราคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1126
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
สร้างแผ่นพับ (งานวิชาสุขศึกษาบูรณาร่วมกับคอมพิวเตอร์) ตามหัวข้อที่ครูศรีรัตน์กำหนดให้ โดยให้ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม และพริ้นออกกระดาษให้เรียบร้อย (คะแนนในส่วนของการออกแบบแผ่นพับ 5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กหญิงวาสิตา คชคีรี ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 22 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 5 มีนาคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1061
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนออกแบบและสร้างการ์ดอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ ขนาด 1/4 ของ A4 โดยใช้โปรแกรม Publisher (5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายพัทธดนย์ โทบุตร ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 9 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 9 มกราคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม 28094 คน