สมาชิกทั้งหมด 548 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
       
id
3 คำถามล่าสุด
62.
วันที่ 28 กันยายน 2561
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.1
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้นักเรียนออกแบบแผ่นพับ 3 ตอน โดยกำหนดหัวข้อการสร้างแผ่นพับด้วยตนเอง เช่น การทำขนมไทย (10 คะแนน)

หมดเขตตอบคำถาม 5 ตุลาคม 2561
61.
วันที่ 14 กันยายน 2561
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.1
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้นักเรียนออกแบบนามบัตรกิจการของตนเอง โดยกำหนดให้ด้านหน้าของนามบัตรต้องมีโลโก้สินค้าของตนเอง (ที่สร้างเมื่อสัปดาห์ก่อน) มีชื่อ - สกุลเจ้าของสินค้า และหน้าที่ 2 ให้มีการกำหนดโปรโมชั่นพิเศษของร้านค้า (5 คะแนน)

หมดเขตตอบคำถาม 21 กันยายน 2561
60.
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.1
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้นักเรียนสร้างโลโก้สินค้าจากโปรแกรม Powerpoint (10 คะแนน)

หมดเขตตอบคำถาม 27 สิงหาคม 2561

 

สรุปการตอบคำถาม
idQuiz
คำถามเรื่อง
ผู้ถาม
ผู้ตอบ
50.
ให้นักเรียนออกแบบปก portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) โดยนักเรียนสามารถสร้างจากโปรแกรม word หรือ PowerPoint หรือ Publish ตามความถนัด และบันทึกไฟล์งานสกุล .jpg โดยมีข้อกำหนดของชิ้นงาน ดังนี้ 1.ต้องมีภาพของนักเรียนเจ้าของชิ้นงาน 2.ต้องมีข้อความ portfolio 3.ต้องมีโลโก้โรงเรียน 4.ต้องมีชื่อโรงเรียน นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
26
59.
ให้นักเรียนพิมพ์สูตรสมการในโปรแกรม Microsoft Word ตามใบงานที่แจกให้ (10 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
24
11.
ให้นักเรียนสรุป การปฏิสนธิภายในของสัตว์ นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
22
9.
ให้นักเรียนเขียนสรุปการเรียนเรืืองระบบหมุนเวียนโลหิต นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
20
13.
ส่งงานเอกสาร โปสเตอร์ระบบหมุนเวียนโลหิต นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
17
61.
ให้นักเรียนออกแบบนามบัตรกิจการของตนเอง โดยกำหนดให้ด้านหน้าของนามบัตรต้องมีโลโก้สินค้าของตนเอง (ที่สร้างเมื่อสัปดาห์ก่อน) มีชื่อ - สกุลเจ้าของสินค้า และหน้าที่ 2 ให้มีการกำหนดโปรโมชั่นพิเศษของร้านค้า (5 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
17
62.
ให้นักเรียนออกแบบแผ่นพับ 3 ตอน โดยกำหนดหัวข้อการสร้างแผ่นพับด้วยตนเอง เช่น การทำขนมไทย (10 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
17
15.
ให้นักเรียน ป.6 สรุป การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
16
17.
ให้นักเรียนกลุ่มหนังสั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งไฟล์รูปภาพที่นักเรียนต้องถ่ายภาพตามหัวข้อที่จับฉลากได้ (10 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
15
24.
ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการดูภาพยนต์เรื่อง แก๊สซี่ จอมซน กับชุมชนยิ้มชื่น มา 5 ข้อ นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
13

แสดงงานที่ 31ถึง 32 จากทั้งหมด 32

 

id
ผลการตรวจล่าสุด
1497
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนส่งใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สร้างและค้นคว้าหาคำตอบจาก Internet (10 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายนพรัตน์ เข็มจรูญ ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 2 กรกฎาคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 2 กรกฎาคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1257
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลใน internet ศึกษาวิธีการสร้างโซฟาด้วยโปรแกรม sketchup และสร้างโซฟาตามจินตนาการให้สวยงาม โดยต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง (10 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายจรัสรวี แก่นเมือง ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
คะแนนที่ได้ 10 คะแนน
ความคิดเห็น ควรปรับเบาะ ให้สีเหมาะสมกว่านี้
1151
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนออกแบบและสร้างการ์ดอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ ขนาด 1/4 ของ A4 โดยใช้โปรแกรม Publisher (5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กหญิงสุพัตตรา ศรีทุนา ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 25 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 25 มกราคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1126
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
สร้างแผ่นพับ (งานวิชาสุขศึกษาบูรณาร่วมกับคอมพิวเตอร์) ตามหัวข้อที่ครูศรีรัตน์กำหนดให้ โดยให้ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม และพริ้นออกกระดาษให้เรียบร้อย (คะแนนในส่วนของการออกแบบแผ่นพับ 5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กหญิงวาสิตา คชคีรี ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 22 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 5 มีนาคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1061
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนออกแบบและสร้างการ์ดอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ ขนาด 1/4 ของ A4 โดยใช้โปรแกรม Publisher (5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายพัทธดนย์ โทบุตร ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 9 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 9 มกราคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม 15633 คน