สมาชิกทั้งหมด 557 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
       
id
3 คำถามล่าสุด
68.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.2
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม งานฝึกออกแบบเคสมือถือ (รายวิชานักธุรกิจน้อยด้าน ICT) ตั้งค่าขนาดชิ้นงานเท่ากับเคสมือถือรุ่นที่เลือก

หมดเขตตอบคำถาม 11 กรกฎาคม 2562
67.
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.3
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ส่งไฟล์ Excel ปฏิทินรายเดือน ปี 2562

หมดเขตตอบคำถาม 12 กรกฎาคม 2562
66.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์   ชั้น  ม.3
ผู้ถาม นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
คำถาม ให้นักเรียนสร้างการ์ตูนสติ๊กเกอร์ไลน์ แบบเคลื่อนไหว (Animation) โดยสร้างให้มีขนาดตามมาตรฐานของสติ๊กเกอร์ไลน์ ระบายสีและให้การ์ตูนเคลื่อนไหวตามจินตนาการของนักเรียนได้เหมาะสม สวยงาม กำหนดให้ส่งไฟล์งาน 2 นามสกุลไฟล์ คือ .GIF และ .PSD (2 คนต่อ 1 ชิ้นงาน) 20 คะแนน

หมดเขตตอบคำถาม 1 มีนาคม 2562

 

สรุปการตอบคำถาม
idQuiz
คำถามเรื่อง
ผู้ถาม
ผู้ตอบ
51.
ให้นักเรียนออกแบบหน้าประวัติส่วนตัว profile โดยนักเรียนสามารถสร้างจากโปรแกรม word หรือ PowerPoint หรือ Publish ตามความถนัด และบันทึกไฟล์งานสกุล .jpg โดยมีข้อกำหนดของชิ้นงาน ดังนี้ 1.ต้องมีภาพของนักเรียนเจ้าของชิ้นงาน 2.ต้องมีข้อความ profile 3.ต้องมีข้อมูลประวัติส่วนตัวของเจ้าของชิ้นงาน เช่น ชื่อ-สกุล,อายุ,วันเดือนปีเกิด,ชื่อบิดา-มารดา,ที่อยู่,สิ่งที่ชอบ/วิชาที่ชอบ,งานอดิเรก,ความสามารถพิเศษ ฯลฯ นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
7
25.
ให้นักเรียนเขียนสรุป ความสัมพันธ์ของ สิ่งมีชีวิต จากเรื่องที่เรียน นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
5
20.
ให้นักเรียนสรุปวัฎจักรชีวิตของสัตว์ นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
4
21.
ให้สรุปการจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะโครงสร้างเป็นเกณฑ์ นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
3
26.
กลุ่มหนังสั้น ม.3 ให้นักเรียนค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง เรื่อง การไดคัทภาพถ่าย หรือการตัดภาพเปลี่ยนฉากหลัง โดยใช้โปรแกรม Photoshopใน internet และฝึกปฏิบัติตาม คนละ 1 ภาพ ส่งไฟล์งานทั้งภาพต้นฉบับก่อนไดคัท และภาพที่ทำไดคัทเรียบร้อยแล้ว นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
2
31.
ทบทวนความรู้เดิม ให้นักเรียนสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Motion Tween คนละ 2 แบบ โดยหาข้อมูลใน Youtube และฝึกทำตาม เมื่อนักเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ บันทึกไฟล์งานด้วยชื่อจริงและMotion เช่น เจนจิราMotion แล้วส่งไฟล์งานที่เว็บ ส่งการบ้านออนไลน์ (5 คะแนน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
2
23.
ให้นักเรียนโพสต์ภาพวัฏจักรชีวิต ของผีเสื้อ นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
1
39.
ให้นักเรียนค้นหาราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จาก internet เช็คราคาของอุปกรณ์ที่สามารถประกอบเป็นคอมพิวเตอร์ได้ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่อง PC) โดยกำหนดให้อยู่ในวงเงิน จำนวน 16,000 บาท (สร้างใบงานในโปรแกรม Word และบันทึกไฟล์งานด้วยชื่อของนักเรียน) นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
1

แสดงงานที่ 51ถึง 53 จากทั้งหมด 53

 

id
ผลการตรวจล่าสุด
1497
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนส่งใบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สร้างและค้นคว้าหาคำตอบจาก Internet (10 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายนพรัตน์ เข็มจรูญ ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 2 กรกฎาคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 2 กรกฎาคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1257
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลใน internet ศึกษาวิธีการสร้างโซฟาด้วยโปรแกรม sketchup และสร้างโซฟาตามจินตนาการให้สวยงาม โดยต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง (10 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายจรัสรวี แก่นเมือง ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
คะแนนที่ได้ 10 คะแนน
ความคิดเห็น ควรปรับเบาะ ให้สีเหมาะสมกว่านี้
1151
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนออกแบบและสร้างการ์ดอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ ขนาด 1/4 ของ A4 โดยใช้โปรแกรม Publisher (5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กหญิงสุพัตตรา ศรีทุนา ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 25 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 25 มกราคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1126
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
สร้างแผ่นพับ (งานวิชาสุขศึกษาบูรณาร่วมกับคอมพิวเตอร์) ตามหัวข้อที่ครูศรีรัตน์กำหนดให้ โดยให้ออกแบบตกแต่งให้สวยงาม และพริ้นออกกระดาษให้เรียบร้อย (คะแนนในส่วนของการออกแบบแผ่นพับ 5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กหญิงวาสิตา คชคีรี ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 22 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 5 มีนาคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น
1061
คำถามวิชา คอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนออกแบบและสร้างการ์ดอวยพร เนื่องในวันปีใหม่ ขนาด 1/4 ของ A4 โดยใช้โปรแกรม Publisher (5 คะแนน)
ผู้ตอบ เด็กชายพัทธดนย์ โทบุตร ชั้น เลขที่ วันที่ตอบ 9 มกราคม 2561
ตรวจโดย นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ : 9 มกราคม 2561
คะแนนที่ได้ คะแนน
ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม 22222 คน