ต้นไม้ทั้งหมด 88  ต้น
ผู้บันทึกภาพพรรณไม้
Chidchanok Phusachat
4
ต้น
krunun
2
ต้น
Sudarat wichayarot
2
ต้น
ธนวุฒิ กาตีวงศ์
24
ต้น
ธนัชชา นาแพง
1
ต้น
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
1
ต้น
นางสมใจ สุวรรณกูล
1
ต้น
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
13
ต้น
บัวหลวง บุตรทอง
1
ต้น
ปทิดา เทียมเมฆ
1
ต้น
พรพิมล โชติโก
1
ต้น
ภาณุพงค์ คำวิชัย
2
ต้น
วารุณีหัสเสนะ
1
ต้น
สิรกมล ศรีมุณี
2
ต้น
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
31
ต้น
เกษร
1
ต้น

ต้นไม้ตามอาคารเรียน
เลือก
 


ค้นหาข้อมูล
ใส่คำค้น
 

17. ชื่อ :  สะเดา     จำนวนภาพถ่าย 2 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  ข้างอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก :  20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   นายสุธีรัตน์ ยอดรัก

10. ชื่อ :  ข่อย     จำนวนภาพถ่าย 5 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก :  20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

94. ชื่อ :  เฟื่องฟ้า     จำนวนภาพถ่าย 1 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้รอเลื้อย
สถานที่พบ :  ข้างห้องประชุมเล็ก
วันที่บันทึก :  4 มีนาคม 2562      ผู้บันทึก :   นางทัศนี ไชยฤทธิ์

55. ชื่อ :  สนประดิพัทธ์     จำนวนภาพถ่าย 4 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  ข้างบริเวณสนามฟุตซอล
วันที่บันทึก :  24 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   ธนวุฒิ กาตีวงศ์

54. ชื่อ :  หางนกยุงไทย     จำนวนภาพถ่าย 3 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคารเรียน1
วันที่บันทึก :  23 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   ธนวุฒิ กาตีวงศ์