ต้นไม้ทั้งหมด 88  ต้น
ผู้บันทึกภาพพรรณไม้
Chidchanok Phusachat
4
ต้น
krunun
2
ต้น
Sudarat wichayarot
2
ต้น
ธนวุฒิ กาตีวงศ์
24
ต้น
ธนัชชา นาแพง
1
ต้น
นางทัศนี ไชยฤทธิ์
1
ต้น
นางสมใจ สุวรรณกูล
1
ต้น
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
13
ต้น
บัวหลวง บุตรทอง
1
ต้น
ปทิดา เทียมเมฆ
1
ต้น
พรพิมล โชติโก
1
ต้น
ภาณุพงค์ คำวิชัย
2
ต้น
วารุณีหัสเสนะ
1
ต้น
สิรกมล ศรีมุณี
2
ต้น
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
31
ต้น
เกษร
1
ต้น

ต้นไม้ตามอาคารเรียน
เลือก
 


ค้นหาข้อมูล
ใส่คำค้น
 

29. ชื่อ :  ชาฮกเกี้ยน     จำนวนภาพถ่าย 5 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  รอบอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก :  20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

24. ชื่อ :  พยุง หรือ พยูง     จำนวนภาพถ่าย 2 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  หน้าอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก :  20 กรกฎาคม 2561      ผู้บันทึก :   นายสุธีรัตน์ ยอดรัก

87. ชื่อ :  ทดสอบ     จำนวนภาพถ่าย 1 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ :  ห้องสีชมพู
วันที่บันทึก :  4 มีนาคม 2562      ผู้บันทึก :   สิรกมล ศรีมุณี

98. ชื่อ :  เฟื่องฟ้า     จำนวนภาพถ่าย 2 ภาพ
ลักษณะ :  ไม้รอเลื้อย
สถานที่พบ :  หน้าอาคารหอประชุม
วันที่บันทึก :  4 มีนาคม 2562      ผู้บันทึก :   krunun

85. ชื่อ :  หมากเหลือง     จำนวนภาพถ่าย 1 ภาพ
ลักษณะ :  ปาล์ม
สถานที่พบ :  หน้าอาคารหอประชุม
วันที่บันทึก :  4 มีนาคม 2562      ผู้บันทึก :   krunun