ชื่อ : ข่อย
ประเภท : ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ : หน้าอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ภาพประกอบ


ภาพประกอบ2


ภาพประกอบ3


ภาพประกอบ4


ภาพประกอบ5