ชื่อ : สะเดา
ประเภท : ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ : ข้างอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก : 20 กรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : นายสุธีรัตน์ ยอดรัก

ภาพประกอบ


ภาพประกอบ2