ชื่อ : หางนกยุงไทย
ประเภท : ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ : หน้าอาคารเรียน1
วันที่บันทึก : 23 กรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : ธนวุฒิ กาตีวงศ์

ภาพประกอบ


ภาพประกอบ2


ภาพประกอบ3