ชื่อ : สนประดิพัทธ์
ประเภท : ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ : ข้างบริเวณสนามฟุตซอล
วันที่บันทึก : 24 กรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : ธนวุฒิ กาตีวงศ์

ภาพประกอบ


ภาพประกอบ2


ภาพประกอบ3


ภาพประกอบ4