ชื่อ : บันไดลิง
ประเภท : ไม้เลื้อย
สถานที่พบ : หน้าหอประชุม หลังอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก : 29 กรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ภาพประกอบ


ภาพประกอบ2


ภาพประกอบ3


ภาพประกอบ4


ภาพประกอบ5