ชื่อ : กระถิน
ประเภท : ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ : หลังรถจอดรถ ข้างอาคารเรียน 5
วันที่บันทึก : 31 กรกฎาคม 2561
ผู้บันทึก : อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ภาพประกอบ


ภาพประกอบ2


ภาพประกอบ3