วันที่สอบ
ชื่อวิชา
จำนวนคนสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2(รหัส106)
5
27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557(รหัส62)
11
27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2(รหัส57)
10
20 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557(รหัส62)
153
20 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ป.4 ชุดที่ 1 ปี 2557(รหัส61)
1
18 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2(รหัส57)
1
18 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2(รหัส106)
15
16 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2(รหัส106)
1
15 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2(รหัส57)
1
15 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1(รหัส56)
2
15 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1(รหัส105)
10
15 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2(รหัส106)
47
14 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2(รหัส106)
2
14 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1(รหัส56)
1
14 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2(รหัส57)
43
22 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2(รหัส57)
1
22 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1(รหัส105)
34
21 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1(รหัส56)
13
21 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1(รหัส105)
1
17 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1(รหัส56)
1
14 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1(รหัส105)
40
14 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1(รหัส56)
14
7 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 1(รหัส105)
103
7 มกราคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1(รหัส56)
56
2018-05-04
วัสดุและสมบัติของวัสดุ(รหัส1)
3
แสดงข้อมูลการสอบที่ 1ถึง 25จากทั้งหมด 25

 

| หน้าแรก