แบบทดสอบวิชา วิทยาศาสตร์
เรื่อง ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2557 ชั้น ป.6

กรุณากรอกเลขประจำตัวนักเรียน

รหัสข้อสอบ
รหัสนักเรียน
 
รหัสนักเรียนตัวอย่าง คือ 1111

ผลการสอบทั้งหมด

 

| หน้าแรก