แบบทดสอบวิชา วิทยาศาสตร์
เรื่อง หน่วยที่ 1 การเจริญเติบโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น ป.6

กรุณากรอกเลขประจำตัวนักเรียน

รหัสข้อสอบ
รหัสนักเรียน
 
รหัสนักเรียนตัวอย่าง คือ 1111

ผลการสอบทั้งหมด

 

| หน้าแรก