ค้นหาเกรดของตัวเอง ได้ตรงนี้เลยค่ะ
ใส่เลขประจำตัวค้นหาเกรดนักเรียน
สำหรับครูบันทึกผลการเรียน

ฐานข้อมูลตารางสอนโรงเรียน