ข้อมูลอินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ที่ รายการ ข้อมูล ราคา หมายเหตุ
1.
รหัสโรงเรียน DMC 24020052    
2.
เป็นโรงเรียนโครงการ UNINET   สถานะเสียใช้งานไม่ได้
  - เนตปัจจุบันของโรงเรียน      
       
3.
เนตเช่า เพิ่มเส้นที่ 1 Fiber optical FTTX CAT 100/100 2889 ปกติ
       
       
4.
เนตเช่า เพิ่มเส้นที่ 2 Fiber optical FTTX TOT 450/150 2490 ปกติ