ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ดัสกร คำมี   5/2
บ้านเขาหินซ้อน
114
2.
หยาดทิพยื สมเพชร   ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
111
3.
วีรพัฒน์   5\2
บ้านเขาหินซ้อน
104
4.
หยาดทิพยื สมเพชร   ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
101
5.
กันติมา วงค์หิรัญ   ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
100
6.
สุชาติ เสาวรส   ป6/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
7.
พีรภาส ขำจันทร์   6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
8.
ชมพูนุช   ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
9.
ด.ญ. อัจจิมา เกษร   ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
10.
กรรณิการ์   ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ทดสอบ2 .......
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
5.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
6.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
77
7.
กรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1
บ้านเขาหินช้อน
69
8.
จิราวรรณ ป.5\1
บ้านเขาหินซ้อน
68
9.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
68
10.
ด.ญ.สุมาลี ทองดี ป5/1
บ้านเขาหินซ้อน
64

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
3.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
4.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
5.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
51
7.
สุภัสสรา นารี ป6/2
บ้านเขาหินซ้อน
37
8.
วีระชัย ป.5ฃ2
บ้านเขาหินซ้อน
25
9.
วันทนา บัวสอน ป4/1
เขาหินซ้อน
22
10.
สงกรานต์ 5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
10

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
588
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
99
2018-08-29 13:12:59
649
ณวิญา
ป6/1
เขาหินซ้อน คลิกขวา
3
99
2018-08-29 13:58:12
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
1408
dfsd
ป.6/1
sdf
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
4
10
2018-09-11 10:10:09
1407
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
4
10
2018-09-08 19:56:03
1406
ุสุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
4
10
2018-09-08 19:52:28
1405
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
5
10
2018-09-08 19:47:43
1404
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
2
10
2018-09-08 19:31:15
1403
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
2
10
2018-09-08 19:12:09
1402
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
4
10
2018-09-08 09:02:03
1401
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
3
10
2018-09-07 18:39:53
1400
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
4
10
2018-09-07 18:12:48
1399
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
4
10
2018-09-07 13:54:12
1398
สุนันทา นาคพิจิตร
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
1
10
2018-09-07 11:02:10
1397
รสจเรศ
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
3
2018-09-07 10:06:41
1396
เอกพจน์
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
86
2018-09-07 10:05:43
1395
เอกพจน์
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้ิน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
87
2018-09-07 10:01:50
1394
เอกพจน์
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้ิน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
44
2018-09-07 09:54:57
1393
รสจเรส
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
1
2018-09-07 09:54:34
1392
เอกพจน์
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้ิน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
19
2018-09-07 09:53:41
1391
เอกพจน์
ป.6/1
บ้านเขาหินซ้ิน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
7
2018-09-07 09:52:26
1390
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้นเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
0
2018-09-06 05:57:17
1389
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้นเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
16
2018-09-06 05:56:27
1388
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
25
2018-09-05 17:50:21
1387
สุภััสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
70
2018-09-05 17:25:48
1386
สุภัสสรา นารี
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
55
2018-09-05 17:22:59
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1384
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
96
2018-09-05 13:04:27
1383
วีระชัย อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
5
23
2018-09-05 13:02:22
1382
กนกวรรณ สุธิมา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
20
2018-09-05 12:59:32
1381
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
89
2018-09-05 12:58:48
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1379
วีระชัย อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
18
2018-09-05 12:56:36
1378
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้ิน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
94
2018-09-05 12:54:54
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
1376
กนกวรรณ สุธิมา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
5
1
2018-09-05 12:52:06
1375
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
88
2018-09-05 12:51:52
1374
กนกวรรณ สุธิมา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
3
2018-09-05 12:51:27
1373
กนกวรรณ สุธิมา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
11
2018-09-05 12:50:02
1372
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
48
2018-09-05 12:49:00
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
1370
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
6
2018-09-05 12:47:38
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1367
สงกรานต์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
3
2018-09-05 12:45:08
1366
ธัญธร สืบราษฎร์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
60
2018-09-05 12:44:48
1365
วีระชัย อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
13
2018-09-05 12:44:39
1364
ทวีโชค
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
34
2018-09-05 12:44:36
1363
อาทิตยา ใส
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
47
2018-09-05 12:43:27
1362
ชาวีคิดอ่าน
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
57
2018-09-05 12:42:51
1361
สงกรานต์
ป.5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
32
2018-09-05 12:42:39
1360
กนกวรรณ สุธิมา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
49
2018-09-05 12:42:21
1359
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
95
2018-09-05 12:42:07
1358
วิจิตรา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
6
2018-09-05 12:42:05
1357
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
83
2018-09-05 12:41:22
1356
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
81
2018-09-05 12:41:19
1355
ธัญธร สืบราษฎร์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
50
2018-09-05 12:40:46
1354
วีระชัย อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
4
0
2018-09-05 12:40:10
1353
ปริยฉัตร
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
0
2018-09-05 12:39:58
1352
อาทิตยา ใส
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
26
2018-09-05 12:39:57
1351
วิจิตรา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
12
2018-09-05 12:39:37
1350
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
78
2018-09-05 12:39:31
1349
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
12
2018-09-05 12:38:51
1348
อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
18
2018-09-05 12:38:37
1347
วีระชัย อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
4
0
2018-09-05 12:38:33
1346
พัชรพล
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
6
2018-09-05 12:38:33
1345
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
64
2018-09-05 12:38:01
1344
ธัญธร สืบราษฎร์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
47
2018-09-05 12:37:33
1343
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
66
2018-09-05 12:37:09
1342
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
50
2018-09-05 12:37:03
1341
สงกรานต์
ป.5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
23
2018-09-05 12:36:29
1340
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
50
2018-09-05 12:36:20
1339
อาทิตยา ใส
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
29
2018-09-05 12:36:19
1338
อภิชิต
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
42
2018-09-05 12:35:45
1337
ทวีโชค
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
2
15
2018-09-05 12:35:33
1336
สงกรานต์
ป.5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
21
2018-09-05 12:33:34
1335
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
3
54
2018-09-05 12:33:22
1334
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
62
2018-09-05 12:33:17
1333
ฺ่บอล
ป.6/2
เขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
3
2018-09-05 11:14:37
1332
ด ชปิยะภัทร
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
5
1
2018-09-05 10:34:33
1331
ชัยณรงค์
ป.5/1
พิพิธกุล
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
0
2018-09-05 10:34:16
1330
ด ชปิยะภัทร
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
2
2018-09-05 10:33:56
1329
ประกายแก้ว
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
2
2018-09-05 10:33:39
1328
ด.ช.จิรัฒน์
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
4
20
2018-09-05 10:33:37
1327
ด.ญ.อภัสชา
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
6
2018-09-05 10:33:22
1326
ศิรประภา
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
5
5
2018-09-05 10:33:08
1325
จอมเทพ
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
2
2018-09-05 10:33:00
1324
ประกายแก้ว
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
4
2018-09-05 10:32:43
1323
พงศ์พัน
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
4
2
2018-09-05 10:32:30
1322
ชัยณรงค์
ป.5/1
พิพิธกุล
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
4
2018-09-05 10:32:17
1321
ศิรประภา
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
5
2
2018-09-05 10:31:51
1320
ศิรประภา
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
5
2018-09-05 10:31:17
1319
พงศ์พัน
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
0
2018-09-05 10:31:15
1318
ปิยะวัฒน์
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
0
2018-09-05 10:31:11
1317
นิรุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุตม์
ป.4/2
เขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
4
4
2018-09-05 10:30:34
1316
ปิยะวัฒน์
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
1
2018-09-05 10:30:32
1315
พงศ์พัน
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
2
2018-09-05 10:30:18
1314
ด.ญ.อภัสชา
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
2
2018-09-05 10:29:53
1313
จอมเทพ
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
4
2
2018-09-05 10:29:47
1312
ด.ช.จิรัฒน์
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
5
3
2018-09-05 10:28:17
1311
สุนันทา นาคพิจิตร
ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
2
3
2018-09-05 10:26:40
1310
รัฐศาสตรั ศรีบูรี
ป.4/2
บ้านเขาหินฃัอน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
1
2018-09-05 10:25:17
1309
รัฐศาสตรั ศรีบูรี
ป.4/2
บ้านเขาหินฃัอน
วัสดุและสมบัติวัสดุ
1
3
2018-09-05 10:23:41

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 1397ข้อมูล