ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ดัสกร คำมี   5/2
บ้านเขาหินซ้อน
114
2.
หยาดทิพยื สมเพชร   ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
111
3.
สุประวีณ์   ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน
107
4.
วีรพัฒน์   5\2
บ้านเขาหินซ้อน
104
5.
สัณห์ฤทัย   ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน
103
6.
หยาดทิพยื สมเพชร   ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
101
7.
กันติมา วงค์หิรัญ   ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
100
8.
สุชาติ เสาวรส   ป6/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
9.
พีรภาส ขำจันทร์   6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
10.
สุประวีณ์   ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
98

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ฐิติกร ป4/2
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
5.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
6.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
7.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
8.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
9.
วรโชติ ม.1/1*****
บ้านเขาหินซ้อน
83
10.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
77

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
เฮียง เจีย ป.4/2
เขาหินซ้อน
71
3.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
4.
สุรชัย ป.4/2
เขาหินซ้อน
63
5.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
7.
เปรม ป 1
Code Sanook
60
8.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
9.
ธนชาติ ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
57
10.
สุกฤษฏิ์ ปนแกว 4/2
คิง
53

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1452
สัณห์ฤทัย
ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
103
2018-10-03 09:03:33
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
7097
1
1
1
คลิกซ้าย
1
40
2021-10-06 11:14:50
7096
1
1
1
คลิกซ้าย
1
34
2021-10-06 11:12:45
7095
1
1
1
คลิกซ้าย
1
28
2021-10-06 11:10:41
7094
1
1
1
คลิกซ้าย
1
22
2021-10-06 11:08:43
7093
1
1
1
คลิกซ้าย
1
41
2021-10-06 11:08:34
7092
757
7
57
คลิกซ้าย
1
22
2021-10-06 11:08:12
7091
1
1
1
คลิกซ้าย
1
6
2021-10-06 11:06:38
7090
1
1
1
คลิกซ้าย
1
34
2021-10-06 11:06:25
7089
757
7
57
คลิกซ้าย
1
26
2021-10-06 11:05:43
7088
1
1
1
คลิกซ้าย
1
22
2021-10-06 11:03:57
7087
757
7
57
คลิกซ้าย
1
34
2021-10-06 11:03:36
7086
1
1
1
คลิกซ้าย
1
25
2021-10-06 11:01:52
7085
1
1
1
คลิกซ้าย
1
24
2021-10-06 11:01:41
7084
757
7
57
คลิกซ้าย
1
10
2021-10-06 11:01:10
7083
1
1
1
คลิกซ้าย
1
16
2021-10-06 10:59:49
7082
1
1
1
คลิกซ้าย
2
41
2021-10-06 10:59:36
7081
757
7
57
คลิกซ้าย
1
30
2021-10-06 10:59:01
7080
4
4
5
2
5
2021-10-06 10:58:39
7079
1
1
1
คลิกซ้าย
1
24
2021-10-06 10:58:22
7078
45
45
45
คลิกซ้าย
1
0
2021-10-06 10:57:53
7077
45
45
45
1
19
2021-10-06 10:57:02
7076
757
7
57
คลิกซ้าย
1
11
2021-10-06 10:56:50
7075
1
1
1
คลิกซ้าย
1
5
2021-10-06 10:56:41
7074
4
4
5
1
14
2021-10-06 10:56:32
7073
1
1
1
คลิกซ้าย
1
24
2021-10-06 10:56:31
7072
1
1
1
คลิกซ้าย
1
29
2021-10-06 10:56:12
7071
1
1
1
คลิกซ้าย
1
2
2021-10-06 10:55:34
7070
45
45
45
คลิกซ้าย
1
3
2021-10-06 10:55:32
7069
757
7
57
คลิกซ้าย
1
5
2021-10-06 10:54:44
7068
45
45
45
1
20
2021-10-06 10:54:32
7067
1
1
1
คลิกซ้าย
1
14
2021-10-06 10:54:07
7066
1
1
1
คลิกซ้าย
1
29
2021-10-06 10:54:07
7065
1
1
1
คลิกซ้าย
1
0
2021-10-06 10:53:48
7064
4
4
5
1
4
2021-10-06 10:53:47
7063
45
45
45
คลิกซ้าย
1
2
2021-10-06 10:53:12
7062
152
54
12
คลิกซ้าย
1
0
2021-10-06 10:52:58
7061
757
7
57
คลิกซ้าย
1
19
2021-10-06 10:52:39
7060
45
45
45
1
21
2021-10-06 10:52:20
7059
1
1
1
คลิกซ้าย
1
35
2021-10-06 10:52:00
7058
1
1
1
คลิกซ้าย
1
0
2021-10-06 10:51:58
7057
1
1
1
คลิกซ้าย
1
1
2021-10-06 10:51:48
7056
1
1
1
คลิกซ้าย
1
33
2021-10-06 10:51:42
7055
4
4
5
1
2
2021-10-06 10:51:36
7054
7
78
87
1
2
2021-10-06 10:51:12
7053
757
7
57
คลิกกลาง
2
0
2021-10-06 10:50:17
7052
1
1
1
คลิกซ้าย
1
5
2021-10-06 10:49:56
7051
1
1
1
คลิกซ้าย
2
23
2021-10-06 10:49:41
7050
4
4
5
2
3
2021-10-06 10:49:15
7049
78
78
78
1
7
2021-10-06 10:49:13
7048
1
1
1
คลิกกลาง
3
0
2021-10-06 10:48:28
7047
1
1
1
คลิกซ้าย
1
37
2021-10-06 10:48:26
7046
757
7
57
คลิกซ้าย
1
20
2021-10-06 10:47:58
7045
1
1
1
คลิกซ้าย
1
14
2021-10-06 10:47:51
7044
1
1
1
คลิกซ้าย
1
3
2021-10-06 10:47:27
7043
4
4
5
1
18
2021-10-06 10:46:57
7042
1
1
1
คลิกซ้าย
1
2
2021-10-06 10:46:13
7041
1
1
1
คลิกซ้าย
1
21
2021-10-06 10:46:11
7040
1
1
1
คลิกซ้าย
1
6
2021-10-06 10:45:39
7039
1
1
1
ดับเบิล คลิก
1
0
2021-10-06 10:44:00
7038
h
h
h
คลิกซ้าย
1
42
2021-08-26 16:23:12
7037
h
h
h
คลิกซ้าย
1
34
2021-08-26 16:18:10
7036
l
l
l
คลิกซ้าย
1
25
2021-08-26 16:10:41
7035
สตัง
ป.1/1
วัดทับไทร
คลิกซ้าย
1
44
2021-08-26 11:27:50
7034
สตัง
ป.1/1
วัดทับไทร
คลิกซ้าย
1
7
2021-08-26 11:24:52
7033
สง
ป.3
บางเขน
ลากวาง
1
39
2021-08-22 13:20:47
7032
สง
ป.3
บางเขน
ลากวาง
1
39
2021-08-22 13:14:44
7031
ต้อย
ป. 2
บางเขน
ดับเบิล คลิก
1
39
2021-08-20 18:44:39
7030
ต้อย
ป. 2
บางเขน
ดับเบิล คลิก
1
35
2021-08-20 18:42:22
7029
ต้อย
ป. 2
บางเขน
ดับเบิล คลิก
1
35
2021-08-20 18:40:12
7028
ต้อย
ป. 2
บางเขน
ดับเบิล คลิก
1
8
2021-08-20 18:35:47
7027
ต้อย
ป. 2
บางเขน
ดับเบิล คลิก
1
21
2021-08-20 18:33:38
7026
ต้อย
ป. 2
บางเขน
คลิกขวา
1
31
2021-08-20 18:31:27
7025
ต้อย
ป. 2
บางเขน
คลิกซ้าย
1
8
2021-08-20 18:30:57
7024
ต้อย
ป. 2
บางเขน
คลิกซ้าย
1
8
2021-08-20 18:29:10
7023
THEATRE
KG1
BRY
ลากวาง
1
1
2021-08-13 14:39:22
7022
THEATRE
KG1
BRY
คลิกซ้าย
3
1
2021-08-13 14:36:52
7021
Tantan
2
welling ton
คลิกซ้าย
1
22
2021-08-13 09:46:20
7020
Tantan
2
welling ton
คลิกซ้าย
1
8
2021-08-13 09:44:14
7019
tt
none
test
คลิกซ้าย
1
27
2021-07-24 18:29:20
7018
อามควย
อี่เกรด
คลิกซ้าย
3
35
2021-07-20 20:28:16
7017
///////
มสทททส
คลิกซ้าย
1
33
2021-07-20 20:23:59
7016
นัสเ่ัสว่าเั
ใื่สมใ
สเั่าส่ว
คลิกซ้าย
3
2
2021-07-20 19:59:37
7015
นัสเ่ัสว่าเั
ใื่สมใ
สเั่าส่ว
ลากวาง
1
0
2021-07-20 18:22:42
7014
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
16
2021-07-20 18:19:47
7013
2
7
5
คลิกซ้าย
1
33
2021-07-20 18:19:39
7012
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
1
2021-07-20 18:17:25
7011
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
26
2021-07-20 18:15:19
7010
๋ษณซฯ?๋?ศซษ
ศซ5556545ษณ
ษศฏโโ
ดับเบิล คลิก
1
0
2021-07-20 18:13:05
7009
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
9
2021-07-20 18:13:00
7008
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
12
2021-07-20 18:10:01
7007
156347ฃ
15476
4758
ดับเบิล คลิก
1
19
2021-07-20 18:09:41
7006
ฮีโน่รักคุณแป้ง
วบแเดื
เด้ื่รเะ่
คลิกซ้าย
1
5
2021-07-20 18:08:48
7005
jc,
hj,gy.
ghj
ลากวาง
1
50
2021-07-20 18:07:12
7004
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
14
2021-07-20 18:07:06
7003
ฮีโน่รักคุณแป้ง
วบแเดื
เด้ื่รเะ่
คลิกซ้าย
1
45
2021-07-20 18:06:40
7002
2
7
5
คลิกซ้าย
1
36
2021-07-20 18:06:15
7001
ฟีฟาย
ทับจี
อาโอเว
ลากวาง
1
14
2021-07-20 18:05:32
7000
๋ษณซฯ?๋?ศซษ
ศซ5556545ษณ
ษศฏโโ
ลากวาง
1
51
2021-07-20 18:05:25
6999
กระหรี่
ควาย
ควย
ลากวาง
1
8
2021-07-20 18:03:56
6998
jc,
hj,gy.
ghj
ลากวาง
1
51
2021-07-20 18:03:45

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 7086ข้อมูล