ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
เทพพิทักษ์ พังไกล   ม.1/2
บ้านเขาหินซ้อน
98
2.
ภัทรพล   ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
3.
สุตภาวี กรัตพงษ์   ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
4.
ชมพูนุช   ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
5.
ด.ญ. อัจจิมา เกษร   ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
6.
นพรัตน์ เข็มจรูญ   ม1/1
บ้านเขาหินซ้อน
93
7.
ธีระชัย ประทาน   4/2-7
บ้านเขาหินซ้อน
92
8.
นันทิมา   ม.1/1
เขาหินซ้อน
92
9.
กรรณิการ์   ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
10.
ณัฐธิดา มีคำ   ป.4-1-19
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ฐิติกร ป4/2
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
5.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
6.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
7.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
8.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
9.
วรโชติ ม.1/1*****
บ้านเขาหินซ้อน
83
10.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
77

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
เฮียง เจีย ป.4/2
เขาหินซ้อน
71
3.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
4.
สุรชัย ป.4/2
เขาหินซ้อน
63
5.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
7.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
8.
ธนชาติ ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
57
9.
สุกฤษฏิ์ ปนแกว 4/2
คิง
53
10.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
51

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1452
สัณห์ฤทัย
ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
103
2018-10-03 09:03:33
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
4074
มิ้น
ป.1/3
บ้านบึง
คลิกกลาง
1
3
2019-07-27 11:59:47
4073
มิ้น
ป.1/3
บ้านบึง
คลิกซ้าย
1
19
2019-07-27 11:57:34
4072
เกวลิน
ป. 3 / 1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
62
2019-07-13 16:01:28
4071
นุจรี
ป.3/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
63
2019-06-30 19:08:10
4070
นุจรี
ป.3/1
เขาหินซ้อน
คลิกขวา
1
36
2019-06-30 19:05:46
4069
น้องออม
อ.2
อนุบาลปัตตานี
คลิกซ้าย
1
0
2019-06-27 16:17:34
4068
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
17
2019-06-14 13:30:09
4067
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
31
2019-06-14 13:29:52
4066
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
35
2019-06-14 13:29:45
4065
วยุรี ตินะน้อย
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
21
2019-06-14 13:29:34
4064
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
33
2019-06-14 13:29:30
4063
อนุวัฒน
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
26
2019-06-14 13:29:13
4062
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
2
11
2019-06-14 13:29:12
4061
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
ลากวาง
2
14
2019-06-14 13:28:50
4060
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
5
2019-06-14 13:28:02
4059
วยุรี ตินะน้อย
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
26
2019-06-14 13:27:30
4058
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
37
2019-06-14 13:27:29
4057
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
17
2019-06-14 13:27:15
4056
จิดาภา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
43
2019-06-14 13:27:06
4055
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
2
2
2019-06-14 13:26:56
4054
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
10
2019-06-14 13:26:51
4053
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
ลากวาง
2
3
2019-06-14 13:26:41
4052
อนุวัฒน
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
20
2019-06-14 13:26:01
4051
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
3
2019-06-14 13:25:45
4050
วยุรี ตินะน้อย
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
26
2019-06-14 13:25:23
4049
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
18
2019-06-14 13:25:22
4048
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
10
2019-06-14 13:24:40
4047
อานนท์ ประกอบทรัพย์
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
8
2019-06-14 13:24:32
4046
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
2
8
2019-06-14 13:24:32
4045
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
5
2019-06-14 13:23:40
4044
จิดาภา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
9
2019-06-14 13:23:32
4043
วยุรี ตินะน้อย
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
19
2019-06-14 13:23:19
4042
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
29
2019-06-14 13:23:19
4041
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
19
2019-06-14 13:22:45
4040
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
ลากวาง
2
18
2019-06-14 13:22:42
4039
ณัชกร
ป.2/2
ขช
ลากวาง
2
41
2019-06-14 13:22:36
4038
อานนท์ ประกอบทรัพย์
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
17
2019-06-14 13:22:27
4037
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
10
2019-06-14 13:22:24
4036
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
1
50
2019-06-14 13:22:04
4035
มนชิต น้อยสุวรรณ์
2/2
บ้านเขาหินฃ้อน
ลากวาง
2
17
2019-06-14 13:21:56
4034
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
6
2019-06-14 13:21:22
4033
วยุรี ตินะน้อย
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
28
2019-06-14 13:21:14
4032
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
19
2019-06-14 13:21:14
4031
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
28
2019-06-14 13:21:11
4030
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
22
2019-06-14 13:20:16
4029
ณัชกร
ป.2/2
ขช
ลากวาง
2
33
2019-06-14 13:20:05
4028
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
12
2019-06-14 13:19:57
4027
จิดาภา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
36
2019-06-14 13:19:41
4026
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
1
33
2019-06-14 13:19:35
4025
อานนท์ ประกอบทรัพย์
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
13
2019-06-14 13:19:27
4024
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
10
2019-06-14 13:19:13
4023
วยุรี ตินะน้อย
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
24
2019-06-14 13:19:07
4022
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
12
2019-06-14 13:19:04
4021
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
ลากวาง
2
6
2019-06-14 13:18:43
4020
มนชิต น้อยสุวรรณ์
2/2
บ้านเขาหินฃ้อน
ลากวาง
2
8
2019-06-14 13:18:24
4019
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
11
2019-06-14 13:17:59
4018
อนุวัฒน
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
21
2019-06-14 13:17:53
4017
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
1
2019-06-14 13:17:42
4016
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
1
24
2019-06-14 13:17:28
4015
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
21
2019-06-14 13:17:24
4014
อานนท์ ประกอบทรัพย์
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
15
2019-06-14 13:17:11
4013
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
2
2019-06-14 13:17:05
4012
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
21
2019-06-14 13:16:56
4011
อัมรินทร์
ป2/2
บ้านเขาหินซิน
ลากวาง
2
40
2019-06-14 13:16:55
4010
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
ลากวาง
2
0
2019-06-14 13:16:36
4009
มนชิต น้อยสุวรรณ์
2/2
บ้านเขาหินฃ้อน
ลากวาง
2
3
2019-06-14 13:16:04
4008
ณัชกร
ป.2/2
ขช
ลากวาง
2
18
2019-06-14 13:16:02
4007
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
20
2019-06-14 13:15:21
4006
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
1
36
2019-06-14 13:15:12
4005
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
11
2019-06-14 13:14:55
4004
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
20
2019-06-14 13:14:52
4003
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
21
2019-06-14 13:14:52
4002
อนุวัฒน
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
15
2019-06-14 13:14:35
4001
J0P['
;'
'.,;
คลิกซ้าย
3
0
2019-06-14 13:13:57
4000
ณัชกร
ป.2/2
ขช
ลากวาง
2
10
2019-06-14 13:13:55
3999
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
คลิกซ้าย
2
2
2019-06-14 13:13:43
3998
อัมรินทร์
ป2/2
บ้านเขาหินซิน
ลากวาง
2
19
2019-06-14 13:13:16
3997
พัชนัณยามนทบ
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
53
2019-06-14 13:13:11
3996
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
2
13
2019-06-14 13:13:10
3995
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
1
16
2019-06-14 13:13:04
3994
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
23
2019-06-14 13:12:46
3993
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
1
48
2019-06-14 13:12:43
3992
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
16
2019-06-14 13:12:43
3991
มนชิต น้อยสุวรรณ์
2/2
บ้านเขาหินฃ้อน
ลากวาง
1
31
2019-06-14 13:12:42
3990
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
1
11
2019-06-14 13:12:36
3989
จิดาภา
ป2/2
ขช
ลากวาง
1
34
2019-06-14 13:12:16
3988
J0P['
;'
'.,;
คลิกซ้าย
2
55
2019-06-14 13:11:36
3987
พรสุุุุุุุุุุุุุุุุมา
ป2/2
บ้านเข
ลากวาง
1
26
2019-06-14 13:11:34
3986
ณัชกร
ป.2/2
ขช
ลากวาง
1
48
2019-06-14 13:11:18
3985
อนุวัฒน
ป2/2
ขช
ลากวาง
1
43
2019-06-14 13:11:07
3984
พัชนัณยามนทบ
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
9
2019-06-14 13:10:50
3983
ปิยพงษ
ป2/2
ขช
ลากวาง
1
42
2019-06-14 13:10:46
3982
ธัญรัตน์
ป2/2
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
คลิกกลาง
1
0
2019-06-14 13:10:41
3981
สุพรรษา
ป2/2
บ้านเขาหิน
ลากวาง
2
18
2019-06-14 13:10:34
3980
ปนิมพร
ป2/2
เขาหินซ้อน
ลากวาง
1
31
2019-06-14 13:10:33
3979
มนชิต น้อยสุวรรณ์
2/2
บ้านเขาหินฃ้อน
ลากวาง
1
20
2019-06-14 13:10:33
3978
อัมรินทร์
ป2/2
บ้านเขาหินซิน
ลากวาง
2
27
2019-06-14 13:10:31
3977
นิกา
ป2/2
ขช
ลากวาง
1
26
2019-06-14 13:10:17
3976
อานนท์
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
2
6
2019-06-14 13:10:16
3975
นิด
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
ลากวาง
1
18
2019-06-14 13:10:07

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 4063ข้อมูล