ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
วีรพัฒน์   5\2
บ้านเขาหินซ้อน
86
2.
สงกรานต์   5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
86
3.
ยุพา   ป4/2-25
บ้านเขาหินซ้อน
86
4.
มัณฑิดา   4/2-20
บ้านเขาหินซ้อน
86
5.
ชาวี   ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
85
6.
บดินทร์ สวัสดี    5/2
บ้านเขาหินซ้อน
84
7.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร   6/2
บ้านเขาหินซ้อน
84
8.
พัทธิพร อ่อนฤทธิ์   ป4/1-22
บ้านเขาหินซ้อน
84
9.
ด.ชณภัทร   4/2-13
ร.รบ้านเขาหินซ้อน
84
10.
พัชรี   ป.2/1
เขาหินซ้อน
84

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ฐิติกร ป4/2
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
5.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
6.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
77
7.
กรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1
บ้านเขาหินช้อน
69
8.
จิราวรรณ ป.5\1
บ้านเขาหินซ้อน
68
9.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
68
10.
ด.ญ.สุมาลี ทองดี ป5/1
บ้านเขาหินซ้อน
64

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
3.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
4.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
5.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
51
7.
สุภัสสรา นารี ป6/2
บ้านเขาหินซ้อน
37
8.
วีระชัย ป.5ฃ2
บ้านเขาหินซ้อน
25
9.
วันทนา บัวสอน ป4/1
เขาหินซ้อน
22
10.
สงกรานต์ 5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
10

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1452
สัณห์ฤทัย
ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
103
2018-10-03 09:03:33
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
2349
dsfgdfsgdfgd
dfgdf
dfgdf
คลิกกลาง
1
6
2019-02-20 16:31:05
2348
548
54
51
คลิกซ้าย
1
4
2019-02-20 16:25:57
2347
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
56
2019-02-15 17:44:57
2346
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
3
2019-02-15 17:42:51
2345
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
59
2019-02-15 17:40:47
2344
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
58
2019-02-15 17:38:35
2343
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
49
2019-02-15 13:17:15
2342
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
49
2019-02-15 13:17:15
2341
นาว
2/1
บ้านเขาหินฃ้อน
คลิกซ้าย
2
83
2019-02-15 13:17:07
2340
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
0
2019-02-15 13:16:33
2339
ณัฐนนท์
ป2/1
เ่ดแ
คลิกซ้าย
2
0
2019-02-15 13:16:08
2338
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
36
2019-02-15 13:15:54
2337
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
6
2019-02-15 13:15:36
2336
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
8
2019-02-15 13:15:09
2335
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
62
2019-02-15 13:14:28
2334
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
58
2019-02-15 13:14:25
2333
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
78
2019-02-15 13:14:19
2332
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
29
2019-02-15 13:13:54
2331
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
28
2019-02-15 13:13:28
2330
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
50
2019-02-15 13:13:04
2329
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
41
2019-02-15 13:12:38
2328
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
41
2019-02-15 13:12:16
2327
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
26
2019-02-15 13:11:34
2326
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
52
2019-02-15 13:11:31
2325
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
87
2019-02-15 13:11:20
2324
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
67
2019-02-15 13:10:53
2323
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
21
2019-02-15 13:10:50
2322
ณัฐวุ ฒิดำขำ
2/1
บ ้า
คลิกซ้าย
2
83
2019-02-15 13:10:48
2321
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
8
2019-02-15 13:10:40
2320
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
10
2019-02-15 13:10:20
2319
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
71
2019-02-15 13:10:11
2318
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
32
2019-02-15 13:09:04
2317
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
28
2019-02-15 13:08:46
2316
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
25
2019-02-15 13:08:35
2315
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
37
2019-02-15 13:08:35
2314
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
0
2019-02-15 13:08:30
2313
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
9
2019-02-15 13:07:41
2312
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
72
2019-02-15 13:07:02
2311
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
42
2019-02-15 13:06:52
2310
สมฤดี
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
26
2019-02-15 13:06:44
2309
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
13
2019-02-15 13:06:38
2308
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
70
2019-02-15 13:06:31
2307
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
37
2019-02-15 13:06:30
2306
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
27
2019-02-15 13:05:53
2305
พนิดาตะเภาพงษ์
ป2/1
รโงเรียนบ้าน
คลิกซ้าย
1
34
2019-02-15 13:05:49
2304
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
55
2019-02-15 13:05:36
2303
สุร้ อ
12
า่สมใสส
คลิกซ้าย
1
13
2019-02-15 13:05:06
2302
ณัฐวุ ฒิดำขำ
2/1
บ ้า
คลิกซ้าย
2
75
2019-02-15 13:04:48
2301
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
2
2019-02-15 13:04:23
2300
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
27
2019-02-15 13:04:13
2299
เกวลิน
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
9
2019-02-15 13:04:11
2298
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
73
2019-02-15 13:03:54
2297
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
85
2019-02-15 13:03:47
2296
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
38
2019-02-15 13:03:43
2295
พนิดาตะเภาพงษ์
ป2/1
รโงเรียนบ้าน
คลิกซ้าย
1
0
2019-02-15 13:03:33
2294
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
20
2019-02-15 13:03:23
2293
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
41
2019-02-15 13:03:16
2292
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
23
2019-02-15 13:03:13
2291
สุร้ อ
12
า่สมใสส
คลิกซ้าย
1
21
2019-02-15 13:02:23
2290
สมฤดี
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
37
2019-02-15 13:02:21
2289
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
22
2019-02-15 13:02:19
2288
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
39
2019-02-15 13:01:59
2287
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
84
2019-02-15 13:01:50
2286
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
75
2019-02-15 13:01:40
2285
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
50
2019-02-15 13:01:38
2284
เกวลิน
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
12
2019-02-15 13:01:37
2283
พนิดาตะเภาพงษ์
ป2/1
รโงเรียนบ้าน
คลิกซ้าย
1
24
2019-02-15 13:01:19
2282
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
51
2019-02-15 13:01:12
2281
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
12
2019-02-15 13:01:05
2280
กฤษพล
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
73
2019-02-15 13:01:00
2279
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
27
2019-02-15 13:00:55
2278
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
5
2019-02-15 13:00:12
2277
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
28
2019-02-15 12:59:53
2276
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
52
2019-02-15 12:59:42
2275
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
67
2019-02-15 12:59:37
2274
เกวลิน
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
44
2019-02-15 12:59:28
2273
พนิดาตะเภาพงษ์
ป2/1
รโงเรียนบ้าน
คลิกซ้าย
1
18
2019-02-15 12:59:15
2272
ปภาวิน
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
66
2019-02-15 12:59:01
2271
กฤษพล
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
56
2019-02-15 12:58:55
2270
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
23
2019-02-15 12:58:53
2269
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
50
2019-02-15 12:58:44
2268
วรัชญา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
84
2019-02-15 12:58:29
2267
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
12
2019-02-15 12:58:29
2266
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
10
2019-02-15 12:58:05
2265
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
5
2019-02-15 12:57:49
2264
นาว ยานธุกิจ
2/1
บ้านเขาหินฃ้อน
คลิกซ้าย
2
59
2019-02-15 12:57:47
2263
พัชรี
ป.2/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
14
2019-02-15 12:57:32
2262
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
68
2019-02-15 12:57:31
2261
เกวลิน
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
69
2019-02-15 12:57:14
2260
พนิดาตะเภาพงษ์
ป2/1
รโงเรียนบ้าน
คลิกซ้าย
1
38
2019-02-15 12:57:10
2259
กฤษพล
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
75
2019-02-15 12:56:51
2258
อนุชิต
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
59
2019-02-15 12:56:49
2257
ไชยพงศ์
ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
48
2019-02-15 12:56:39
2256
ะยยั
ึคึคีร
ีรุึีรุ
คลิกซ้าย
2
44
2019-02-15 12:56:26
2255
วรัชญา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
32
2019-02-15 12:56:19
2254
สมฤดี
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
35
2019-02-15 12:56:00
2253
ภัทรธิดา
ป.ร2/1
บ้านเขาหินซ้อน
ดับเบิล คลิก
1
16
2019-02-15 12:55:59
2252
วิภาสิ
ป.2/2
บ้านเขาเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
39
2019-02-15 12:55:45
2251
กัณฐิกา
ป.2/1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
73
2019-02-15 12:55:26
2250
พนิดาตะเภาพงษ์
ป2/1
รโงเรียนบ้าน
คลิกซ้าย
1
0
2019-02-15 12:55:03

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 2338ข้อมูล