ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ไชยพงศ์   ป2/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
2.
ณวิญา   ป6/1
เขาหินซ้อน
90
3.
นันทิมา คำเลิศ   ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
90
4.
นพรัตน์ เข็มจรูญ   ม1/1
บ้านเขาหินซ้อน
90
5.
้่กดพเ   เ
้เ
90
6.
วีรพัฒน์   5\2
บ้านเขาหินซ้อน
89
7.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร   6/2
บ้านเขาหินซ้อน
89
8.
ทดสอบ1   ....
บ้านเขาหินซ้อน
89
9.
นันทิมา   ม.1/1
เขาหินซ้อน
89
10.
นภัสสร   ป4/2-21
บ้านเขาหินซ้อน
88

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ฐิติกร ป4/2
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
5.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
94
6.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
7.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
91
8.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
9.
วรโชติ ม.1/1*****
บ้านเขาหินซ้อน
83
10.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
77

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
3.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
4.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
5.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
51
7.
ไอลดา จันทร์ศรี ม.1/1
บ้านเขาหินซ้อน
50
8.
สุภัสสรา นารี ป6/2
บ้านเขาหินซ้อน
37
9.
วีระชัย ป.5ฃ2
บ้านเขาหินซ้อน
25
10.
สุกัญญา บุสดีวงษ์ ม.1/1
เขาหินซ้อน
24

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1452
สัณห์ฤทัย
ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
103
2018-10-03 09:03:33
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
3348
กัณฐิกา
ป.3/1
เขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
63
2019-04-29 19:14:15
3347
สุดารัตน์
ม.1
นาทวีวิทยาคม
ลากวาง
1
3
2019-03-16 22:21:07
3346
1
คลิกซ้าย
1
2
2019-03-16 22:11:02
3345
คลิกซ้าย
1
0
2019-03-07 13:52:55
3344
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
70
2019-03-07 12:55:53
3343
ดวงพร แก้วคำ
2/2
บ้านเขา
คลิกขวา
2
48
2019-03-07 12:55:45
3342
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
24
2019-03-07 12:55:39
3341
ศฺฺิรญฏร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
28
2019-03-07 12:55:37
3340
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
62
2019-03-07 12:55:36
3339
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
56
2019-03-07 12:55:33
3338
พีรวชญ ์ เอื่ยมสะอาด
ป2
บ้านเขาหินซอน
คลิกซ้าย
2
20
2019-03-07 12:55:29
3337
อริสา แสงศร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
35
2019-03-07 12:55:23
3336
นฤ พนธ์
ป2/2
คลิกซ้าย
2
44
2019-03-07 12:55:22
3335
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกขวา
2
74
2019-03-07 12:55:07
3334
รพีพัฒนื ยะหัตต
บ้านเฃาหินว้อน
คลิกซ้าย
2
52
2019-03-07 12:54:47
3333
ปัทมาภรณ์
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
74
2019-03-07 12:54:47
3332
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
70
2019-03-07 12:54:25
3331
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
55
2019-03-07 12:54:21
3330
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
78
2019-03-07 12:53:30
3329
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
41
2019-03-07 12:53:28
3328
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
15
2019-03-07 12:53:27
3327
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
56
2019-03-07 12:53:26
3326
พีรวชญ ์ เอื่ยมสะอาด
ป2
บ้านเขาหินซอน
คลิกซ้าย
2
66
2019-03-07 12:53:24
3325
นฤ พนธ์
ป2/2
คลิกซ้าย
2
29
2019-03-07 12:53:01
3324
ศฺฺิรญฏร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
38
2019-03-07 12:52:40
3323
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกขวา
2
36
2019-03-07 12:52:35
3322
ณ์ชกร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
32
2019-03-07 12:52:26
3321
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
69
2019-03-07 12:52:05
3320
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
61
2019-03-07 12:52:04
3319
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
69
2019-03-07 12:51:21
3318
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
78
2019-03-07 12:51:21
3317
พีรวชญ ์ เอื่ยมสะอาด
ป2
บ้านเขาหินซอน
คลิกซ้าย
2
33
2019-03-07 12:51:17
3316
อริสา แสงศร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
33
2019-03-07 12:51:09
3315
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
43
2019-03-07 12:51:08
3314
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
73
2019-03-07 12:51:00
3313
ศฺฺิรญฏร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
78
2019-03-07 12:50:37
3312
ดวงพร แก้วคำ
2/2
บ้านเขา
คลิกขวา
2
28
2019-03-07 12:50:33
3311
นฤ พนธ์
ป2/2
คลิกซ้าย
2
0
2019-03-07 12:50:27
3310
ณ์ชกร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
45
2019-03-07 12:50:23
3309
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกขวา
2
72
2019-03-07 12:50:21
3308
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
78
2019-03-07 12:50:00
3307
รพีพัฒนื ยะหัตต
บ้านเฃาหินว้อน
คลิกขวา
3
34
2019-03-07 12:49:55
3306
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
67
2019-03-07 12:49:54
3305
ระพีพัฒน์
2-2
บ้านเข้าหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
84
2019-03-07 12:49:47
3304
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
42
2019-03-07 12:49:01
3303
ปัทมาภรณ์
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
62
2019-03-07 12:48:43
3302
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
31
2019-03-07 12:48:38
3301
พีรวชญ ์ เอื่ยมสะอาด
ป2
บ้านเขาหินซอน
คลิกขวา
2
64
2019-03-07 12:48:35
3300
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
71
2019-03-07 12:48:32
3299
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
63
2019-03-07 12:48:31
3298
ณัฏฐธิดา เกตุมณี
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
85
2019-03-07 12:48:28
3297
ดวงพร แก้วคำ
2/2
บ้านเขา
คลิกขวา
2
44
2019-03-07 12:48:27
3296
ณ์ชกร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
23
2019-03-07 12:48:16
3295
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกขวา
2
60
2019-03-07 12:48:15
3294
อริสา แสงศร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
1
7
2019-03-07 12:48:12
3293
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
59
2019-03-07 12:47:51
3292
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
65
2019-03-07 12:47:48
3291
ศฺฺิรญฏร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
42
2019-03-07 12:47:43
3290
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
70
2019-03-07 12:46:53
3289
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
57
2019-03-07 12:46:29
3288
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
71
2019-03-07 12:46:19
3287
ดวงพร แก้วคำ
2/2
บ้านเขา
คลิกขวา
2
46
2019-03-07 12:46:15
3286
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
72
2019-03-07 12:46:15
3285
ณัฏฐธิดา เกตุมณี
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
62
2019-03-07 12:46:15
3284
ณ์ชกร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกกลาง
2
0
2019-03-07 12:46:13
3283
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกขวา
2
73
2019-03-07 12:46:08
3282
อริสา แสงศร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
42
2019-03-07 12:46:02
3281
รพีพัฒนื ยะหัตต
บ้านเฃาหินว้อน
คลิกขวา
3
63
2019-03-07 12:45:56
3280
ปัทมาภรณ์
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
1
36
2019-03-07 12:45:38
3279
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
72
2019-03-07 12:45:32
3278
ศฺฺิรญฏร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
73
2019-03-07 12:45:21
3277
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
69
2019-03-07 12:45:02
3276
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
32
2019-03-07 12:44:31
3275
ณัฏฐธิดา เกตุมณี
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
84
2019-03-07 12:44:07
3274
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
60
2019-03-07 12:44:03
3273
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกซ้าย
1
28
2019-03-07 12:43:58
3272
ณ์ชกร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
61
2019-03-07 12:43:54
3271
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
81
2019-03-07 12:43:52
3270
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
30
2019-03-07 12:43:51
3269
นฤพนธ์
ป2/2
คลิกซ้าย
1
32
2019-03-07 12:43:41
3268
ระพีพัฒน์
2-2
บ้านเข้าหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
68
2019-03-07 12:43:28
3267
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
66
2019-03-07 12:43:24
3266
ปัทมาภรณ์
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
28
2019-03-07 12:43:16
3265
อริสา แสงศร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
37
2019-03-07 12:43:11
3264
ดวงพร แก้วคำ
2/2
บ้านเขา
คลิกขวา
2
27
2019-03-07 12:43:05
3263
ศฺฺิรญฏร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
53
2019-03-07 12:43:05
3262
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
78
2019-03-07 12:42:48
3261
ปกอนันต์ ผาด่าน
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
53
2019-03-07 12:42:24
3260
รพีพัฒนื ยะหัตต
บ้านเฃาหินว้อน
คลิกซ้าย
3
34
2019-03-07 12:42:20
3259
ณัฏฐธิดา เกตุมณี
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
60
2019-03-07 12:41:57
3258
ณ์ชกร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
41
2019-03-07 12:41:48
3257
อนันตชัย มูลเมือง
ป.2/2
บ้านเขหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
40
2019-03-07 12:41:47
3256
สิทธิโชคบุญสินชัย
ป2.2
บาน้เขาหินซอน้
คลิกขวา
1
20
2019-03-07 12:41:36
3255
ภัคจิรา แก้วอุดทา
ป.2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
68
2019-03-07 12:41:14
3254
นภัสวรรฌ
ป2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
2
29
2019-03-07 12:41:10
3253
ภัค เทียมเมฆ
ภัค
บ้านเขาซ้อน
คลิกขวา
2
73
2019-03-07 12:41:09
3252
ดวงพร แก้วคำ
2/2
บ้านเขา
คลิกขวา
2
20
2019-03-07 12:40:52
3251
นฤพนธ์
ป2/2
คลิกซ้าย
1
42
2019-03-07 12:40:44
3250
ณัฐิวุฌิ วงษ์พันธ์
ป.2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
2
73
2019-03-07 12:40:37
3249
อริสา แสงศร
2/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
1
42
2019-03-07 12:40:11

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 3337ข้อมูล