ข้อมูลการใช้โปรแกรมฝึกใช้เมาส์
 
คลิกซ้าย ความยากระดับ 3
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สันติ   ป4/1
บ้านเขาหินช้อน -
2
2.
วีระชัย   ป.5\2
บ้านเขาหินซ้อน
2
3.
กัญธิชา   4/2-18
บ้านเขาหินซ้อน
2
4.
สุประวีณ์   ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
2
5.
มัณฑิดา   4/2-20
บ้านเขาหินซ้อน
2
6.
ทิวากร   4/2-4
เขาหินซ้อน
2
7.
ปาริตา   4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
2
8.
ปาริตา   4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
2
9.
กัลยา   4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
2
10.
วริญญาภรณ์   ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
1

 

คลิกขวา ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
113
2.
พีรภาส ขำจันทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
106
3.
หยาดทิพยื สมเพชร ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
106
4.
ณวิญา ป6/1
เขาหินซ้อน
99
5.
ชาวี ป5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
6.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
97
7.
อภิญญา ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน
97
8.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
96
9.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
95
10.
ฐิติกร ป4/2
บ้านเขาหินซ้อน
91

 

คลิกกลาง ความยากระดับ 3
id
ชื่อ
คะแนน
1.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
103
2.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
99
3.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
98
4.
ด.ช.จิรวัฒน์ วงศ์จ้อย ป.5/1
บ้านเขาหินซ้อน
96
5.
ชมพูนุช ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน
95
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
94
7.
ดัสกร คำมี 5/2
บ้านเขาหินซ้อน
94
8.
ชมพูนุช ป5/2
บ้านเขาหิซ้อน
94
9.
ทดสอบ ....
บ้านเขาหินซ้อน
90
10.
ปภาวรินทร์ 6/1
บ้านเขาหินซ้อน
90

 

ลากวาง ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
105
2.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
105
3.
สุภัสสร นารี ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน
95
4.
เกียรติภุูุูุูุูุมิ โตอวยพร 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
93
5.
นัครรินทร์ 6/2
บ้านเขาหินซ้อน
88
6.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
77
7.
กรรณิการณ์ นพพวง ป.6/1
บ้านเขาหินช้อน
69
8.
จิราวรรณ ป.5\1
บ้านเขาหินซ้อน
68
9.
เบลฐิตินันท์ ป.6/1
บ้านเขาหินซ้อน
68
10.
ด.ญ.สุมาลี ทองดี ป5/1
บ้านเขาหินซ้อน
64

 

ดับเบิล คลิก ความยากระดับ 2
ที่
ชื่อ
คะแนน
1.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
85
2.
ทดสอบ .....
บ้านเขาหินซ้อน
67
3.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
4.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
61
5.
กุลยา กาแก้ว ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน
58
6.
วีรพัฒน์ 5\2
บ้านเขาหินซ้อน
51
7.
สุภัสสรา นารี ป6/2
บ้านเขาหินซ้อน
37
8.
วีระชัย ป.5ฃ2
บ้านเขาหินซ้อน
25
9.
วันทนา บัวสอน ป4/1
เขาหินซ้อน
22
10.
สงกรานต์ 5/2
บ้านเข้าหินซ้อน
10

 

 

 

 

20 อันดับคะแนนสูงสุด
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
530
ดัสกร คำมี
5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
114
2018-08-29 12:39:29
559
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
113
2018-08-29 12:52:28
724
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
111
2018-08-29 14:46:41
1385
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
110
2018-09-05 13:08:43
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
648
พีรภาส ขำจันทร์
6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 13:57:30
736
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกขวา
3
106
2018-08-29 14:53:04
1368
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:45:49
1371
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
106
2018-09-05 12:48:49
725
สุภัสสร นารี
ป.6/2
บ้านขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:47:10
737
นัครรินทร์
6/2
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
2
105
2018-08-29 14:53:54
560
วีรพัฒน์
5\2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
104
2018-08-29 12:53:17
573
ชมพูนุช
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกกลาง
3
103
2018-08-29 12:57:29
1369
โชติกา
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
1
103
2018-09-05 12:46:17
1380
สกนธ์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
4
103
2018-09-05 12:58:03
1452
สัณห์ฤทัย
ป.4/1-17
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
103
2018-10-03 09:03:33
1377
วีรพัฒน์
ป.5/2
บ้านเขาหินซ้อน วัสดุและสมบัติวัสดุ2
5
102
2018-09-05 12:54:19
733
หยาดทิพยื สมเพชร
ป.6/2
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
101
2018-08-29 14:50:32
397
ทดสอบ
.....
บ้านเขาหินซ้อน ลากวาง
3
100
2018-08-29 10:54:03
679
กันติมา วงค์หิรัญ
ป6/1
บ้านเขาหินซ้อน คลิกซ้าย
3
100
2018-08-29 14:09:34
บันทึกสถิติผู้เล่นเกมนี้
id
ชื่อ
ชั้น
โรงเรียน
ชื่อเกม
ความยาก
คะแนน
วันเวลา
1715
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
2
29
2019-01-15 14:31:41
1714
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
3
25
2019-01-15 14:29:23
1713
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
33
2019-01-15 14:24:50
1712
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
2
77
2019-01-15 14:22:41
1711
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
2
28
2019-01-15 14:20:20
1710
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
36
2019-01-15 14:17:53
1709
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
41
2019-01-15 14:15:42
1708
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
48
2019-01-15 14:13:24
1707
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
0
2019-01-15 14:11:12
1706
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
40
2019-01-15 14:08:52
1705
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
27
2019-01-15 14:06:40
1704
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
43
2019-01-15 14:04:25
1703
kkk
frr
rr
คลิกขวา
1
13
2019-01-15 14:02:06
1702
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
21
2019-01-15 13:59:57
1701
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
36
2019-01-15 13:57:40
1700
kkk
frr
rr
คลิกขวา
1
44
2019-01-15 13:55:23
1699
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
21
2019-01-15 13:52:46
1698
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
29
2019-01-15 13:47:58
1697
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
2
19
2019-01-15 13:45:34
1696
kkk
frr
rr
คลิกซ้าย
1
23
2019-01-15 13:41:57
1695
ดกก
ข้าราชการครู
สสส
กิจกรรมสมุนไพร
1
1
2018-11-23 11:05:52
1694
yu
เจ้าหน้าที่เขต
jkjd
กิจกรรมสมุนไพร
1
5
2018-11-22 14:46:48
1693
นยวย
ข้าราชการครู
นยบบ
กิจกรรมสมุนไพร
1
2
2018-11-09 11:15:04
1692
สสส
นักเรียน
สสสส
กิจกรรมสมุนไพร
1
5
2018-11-05 17:36:19
1691
รรรร
ข้าราชการครู
รรรร
กิจกรรมสมุนไพร
1
10
2018-11-04 17:44:34
1690
กหดกห
นักเรียน
กกด
กิจกรรมสมุนไพร
1
1
2018-11-04 17:23:22
1689
สามารถ
นักเรียน
เขาหินซ้อน
กิจกรรมสมุนไพร
1
10
2018-11-04 17:20:23
1688
สาม
นักเรียน
เขา
กิจกรรมสมุนไพร
1
0
2018-11-04 12:53:13
1687
กก
นักเรียน
บบ
กิจกรรมสมุนไพร
1
0
2018-11-04 10:43:25
1686
ตไนนไ
นักเรียน
าาาห
กิจกรรมสมุนไพร
1
0
2018-11-04 09:22:50
1685
sfsdfds
นักเรียน
sdfdsf
กิจกรรมสมุนไพร
งานมห
10
2018-11-04 09:11:48
1684
แสงอุทัย ฟงศกร
5/1 7 4
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
1
22
2018-10-05 10:50:57
1683
สิรินทรา-อัจจิมา
ป.6/1-26-28
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
4
21
2018-10-05 10:12:30
1682
ไชยโรดม-พีรพล
ป6/1-5-8
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
1
25
2018-10-05 10:12:21
1681
กฤษกรกรต-นัสทวุฒิ
ป.6/1 - 3-1
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
4
20
2018-10-05 10:11:47
1680
สิรินทรา-อัจจิมา
ป.6/1 -26-28
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
4
20
2018-10-05 10:10:10
1679
ศุกลภัทร-เอกพจน์
6/1-11-14
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
1
21
2018-10-05 10:02:31
1678
ศุกลภัทร-เอกพจน์
6/1-11-14
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
2
24
2018-10-05 09:52:27
1677
ศุกลภัทร-เอกพจน์
6/1-11-14
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
1
21
2018-10-05 09:50:14
1676
ศิลา-อานันทศักดิ์
ป.6/2-2-16
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
4
20
2018-10-05 09:20:59
1675
ทักษ์ดนัย-สุชาติ
ป6/2-6-5
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
2
20
2018-10-05 09:15:00
1674
์ทักษ์ดนัย-สุชาติ
ป6/2-6-5
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
1
20
2018-10-05 09:06:23
1673
ด.ช อาทิตย์ พึ่งจินดา
ป.6/2-14
บ้านเขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
1
20
2018-10-05 08:50:17
1672
ทดสอบ
ป.5
เขาหินซ้อน
อาหารหลัก5หมู่
3
20
2018-10-04 21:29:52
1671
ฐิติพร
ปใ4/1-18
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
53
2018-10-03 12:13:10
1670
ฐิติพร
ป4/1-18
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
12
2018-10-03 12:09:14
1669
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
36
2018-10-03 12:07:48
1668
ฐิติพร
ป4/1-18
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
50
2018-10-03 12:07:10
1667
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
65
2018-10-03 12:05:32
1666
ฐิติพร
ป4/1-18
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
9
2018-10-03 12:04:30
1665
สุประวีณ์
ป.4/2-22
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
107
2018-10-03 12:04:18
1664
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
10
2018-10-03 12:02:03
1663
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
31
2018-10-03 11:56:49
1662
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
33
2018-10-03 11:53:48
1661
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
17
2018-10-03 11:51:40
1660
สุประวีณ์
ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
98
2018-10-03 11:50:46
1659
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
21
2018-10-03 11:49:37
1658
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
11
2018-10-03 11:47:10
1657
สุประวีณ์
ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
73
2018-10-03 11:46:21
1656
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
59
2018-10-03 11:44:18
1655
กัลยา
ป4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
7
2018-10-03 11:42:13
1654
นิรุตม์
4/2-1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
46
2018-10-03 10:22:25
1653
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
4
2018-10-03 10:20:27
1652
วิมลมณี
4/2-16
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
61
2018-10-03 10:20:23
1651
นิรุตม์
4/2-1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
36
2018-10-03 10:20:17
1650
กัลยา
4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
1
2018-10-03 10:20:13
1649
มัณฑิดา
4/2-20
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
86
2018-10-03 10:19:07
1648
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
27
2018-10-03 10:18:24
1647
กัลยา
4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
2
2018-10-03 10:18:09
1646
นิรุตม์
4/2-1
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
68
2018-10-03 10:18:08
1645
มัณฑิดา
4/2-20
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
61
2018-10-03 10:16:21
1644
กัญธิชา
4/2-18
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
61
2018-10-03 10:16:17
1643
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
2
2018-10-03 10:16:13
1642
กัลยา
4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
28
2018-10-03 10:16:06
1641
ดริภักษ้
4/2-6
เข้าหินช้อง
คลิกขวา
3
81
2018-10-03 10:16:03
1640
ปฐมาวดี
4/2-19
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
81
2018-10-03 10:15:34
1639
กัญธิชา
4/2-18
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
1
2018-10-03 10:14:04
1638
กัลยา
4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
31
2018-10-03 10:14:02
1637
นวพรรษ
4/2-4
เขาหินซ้อน
คลิกขวา
3
86
2018-10-03 10:13:48
1636
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
8
2018-10-03 10:13:44
1635
ปฐมาวดี
4/2-19
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
64
2018-10-03 10:13:29
1634
พัทธ์ธีรา
ป.4/2-15
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
77
2018-10-03 10:12:22
1633
นภัสสร
ป4/2-21
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
88
2018-10-03 10:12:07
1632
มัณฑิดา
4/2-20
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
28
2018-10-03 10:12:07
1631
กัลยา
4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
71
2018-10-03 10:11:58
1630
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
6
2018-10-03 10:11:39
1629
ทิวากร
4/2-4
เขาหินซ้อน
คลิกขวา
3
89
2018-10-03 10:10:11
1628
คณิศร
4/2-23
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
23
2018-10-03 10:09:57
1627
มัณฑิดา
4/2-20
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
15
2018-10-03 10:09:56
1626
วิมลมณี
4/2-16
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
47
2018-10-03 10:09:33
1625
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
2
2018-10-03 10:09:32
1624
พัทธ์ธีรา
ป.4/2-15
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
27
2018-10-03 10:09:26
1623
กัลยา
4/2-17
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
4
2018-10-03 10:09:26
1622
ทวีเดช
ป4/2-5
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
1
2018-10-03 10:09:16
1621
นภัสสร
ป4/2-21
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
68
2018-10-03 10:09:06
1620
นิรุตม์คินาวัน
4/2-1
้บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
0
2018-10-03 10:08:22
1619
รัฐศาสตรั ศรีบูรี
ป.4/2-2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกขวา
3
73
2018-10-03 10:07:36
1618
นพรัน์
4/2-12
บ้านเขาหินฃ้อน
คลิกซ้าย
3
78
2018-10-03 10:07:33
1617
สุประวีณ์
ป.4/2
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
80
2018-10-03 10:07:27
1616
ปาริตา
4/2-26
บ้านเขาหินซ้อน
คลิกซ้าย
3
29
2018-10-03 10:07:21

 
แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 100จากทั้งหมด 1704ข้อมูล