Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2550

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก http://www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.0.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

1

_MG_7143.JPG.JPG

1049 x 700 | 1/2 | 1/4 size
_MG_7144.JPG.JPG

1049 x 700 | 1/2 | 1/4 size
_MG_7145.JPG.JPG

1049 x 700 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ   page 16 of 16