Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2551

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก http://www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.0.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

08_23_2551

23-24 ԧҤ 2551
Ф ç¹ҹԹ͹ ѹԪҡ÷ .ྪú

_MG_2128.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2129.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2130.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2131.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2132.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2133.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2134.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2135.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2136.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2137.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size
_MG_2138.JPG

1408 x 940 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ   page 17 of 17