เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก 118.175.88.169 เป็น 192.168.0.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

10_4_53

IMG_0797.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0798.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0799.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0800.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0801.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0802.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0803.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0804.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0805.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0806.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0807.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0808.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size

   หน้า 1 ของ 2   หน้าต่อไป >> | หน้าสุดท้าย