เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก 118.175.88.169 เป็น 192.168.0.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

07_14_54

IMG_5728.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5729.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5730.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5731.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5732.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5733.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5734.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5735.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5736.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5737.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5738.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5739.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size

   หน้า 1 ของ 4   หน้าต่อไป >> | หน้าสุดท้าย