เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก 118.175.88.169 เป็น 192.168.0.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

07_14_54

IMG_5769.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5771.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5772.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5773.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5774.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size
IMG_5775.JPG

800 x 600 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ   page 4 of 4